Dødsbobehandling

Gratis og uforpligtende snak

Få det første møde og en vurdering af din arvesag helt gratis hos Jensen Advokatfirma.

Ring på 7680 1690

Skriv på bj@bjsj.dk

 

Eller udfyld nedenstående formular:
  Mie Støttrup

  E-mail: mss@bjsj.dk
  Mobil: 29 45 60 07
  Katrine Helding Lund | Bjsj.dk

  Katrine Helding Lund

  E-mail: khl@bjsj.dk
  Mobil: 20 45 41 40
  Advokathjælp?

   

  Hvornår er der brug for en advokat til et dødsbo?

  Der er mange praktiske og juridiske forhold, som skal håndteres i forbindelse med behandlingen af et dødsbo – alt dette kommer oveni den sorg, man oplever efter en nær slægtnings død.

   

  Der er mange frister, og der er mange praktiske ting, man skal have overblik over, som vedrører afdødes økonomi, møder i skifteretten og kontakt med offentlige myndigheder.

   

  Det er ofte en fordel at have en dødsboadvokat på behandlingen af dødsbo – især hvis der er tale om et bo af en vis størrelse, måske med formue i udlandet, eller aktiver i form af fast ejendom og andre værdifulde genstande.

   

  Advokaten forestår den praktiske og juridiske behandling af dødsboet, og advokaten rådgiver arvingerne om skatte- og afgiftsmæssige spørgsmål, samt om den boafgift, der skal betales i forbindelse med udbetaling af arv.

   

  Vi tilbyder et uforpligtende møde for en drøftelse af jeres sag. Vi har lang erfaring i rådgivning om arveret og dødsboretlige spørgsmål. Vi er vant til at håndtere og behandle dødsbo – Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål.

   

  Bobehandling:

   

  Skifteformer

  Der findes forskellige skifteformer/måder at behandle et dødsbo på. Måde og metode afhænger af hvilke arvinger, der skal arve formuen, samt hvor stort et bo der er tale om (hvor stor formue boet indeholder).

  • Boudlæg
  • Uskiftet bo
  • Ægtefælleudlæg
  • Privat skifte
  • Forenklet privat skifte
  • Bobestyrerbo

  Vi medvirker til at vælge den mest hensigtsmæssige måde at behandle boet på. Vi vejleder og rådgiver inden første møde i skifteretten, hvor der oftest træffes afgørelse om, hvilken skifteform, der skal vælges.

   

  Skiftes der privat er det altid en god ide at have en advokat med til at gøre dette, så du undgår uenigheder og uoverensstemmelser arvingerne imellem.

   

  Åbningsstatus

  Når der er indhentet skiftefuldmagter, og der er overblik over den indledende økonomi i boet, udarbejdes der en åbningsstatus for at skabe overblik over aktiver og passiver – altså værdier og gæld. Åbningsstatus videresendes af skifteretten til Skat.

   

  Åbningsstatus skal foreligge senest 2 måneder efter at boet er udleveret af skifteretten.

   

  Indeholder boet en nettoformue på skæringsdatoen, som udgør mere end ca. kr. 2,8 mio. kr., er boet skattepligtigt, og dette betyder at den, der behandler boet, sørger for at der indbetales skat af boets indtægter.

   

  Skifteretten:

  Første møde i skifteretten

  Skifteretten indkalder til første møde i skifteretten ca. 5 – 7 uger efter dødsfaldet. Her vejledes der om valg af skifteformer.

   

  Normalt indkaldes testamentariske arvinger ikke til første møde.

   

  Uskiftet bo:

  Passer det til min situation at side uskiftet bo?

  Uskiftet bo betyder, at den efterlevende ægtefælle under visse betingelser kan kræve at beholde dispositionsretten over hele afdødes formue. Dermed undgås udbetaling af arven, og ægtefællens likviditet og økonomi belastes ikke.

   

  I nogle situationer kan det være en fordel at skifte med det samme. Det kan være tilfældet, hvis du på et senere tidspunkt risikerer, at komme til at skulle skifte, hvis f.eks. du gifter dig igen.

   

  Hvis du øger din formue, samtidig med, at du sidder i uskiftet bo, kan det kan blive dyrt, hvis du på et senere tidspunkt bliver tvunget til at skifte det boet. Idet det er formuen på skiftedagen, som skal deles, og halvdelen af boet skal udloddes i forbindelse med skifte på et senere tidspunkt, hvis der er børn, som er arvinger.

   

  Skal du giftes igen indebærer det, at boet skal skiftes. Skiftes boet i forbindelse med indgåelse af et nyt ægteskab, er det vores erfaring, at dette kan volde problemer.

   

  Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål.

   

  Privat skifte:

  Skal jeg selv skifte mit bo, eller skal jeg have en bobestyrer?

  Ved privat skifte forstår man, at arvingerne selv i enighed opgør dødsboet, og ofte finder de en, som de finder kvalificeret hertil – mange gange en advokat – som forestår opgørelsen og gennemførelsen af bobehandlingen.

   

  Privat skifte kan gennemføres, hvis

  • Arvingerne er enige herom
  • Alle arvingerne er myndige
  • Der ikke er oprettet et testamente som udelukker privat skifte
  • Der forefindes økonomiske midler i boet til at dække alle gældsposter og
  • Arvingerne ikke er insolvente.

  Arbejdsopgaver i forbindelse med privat skifte

  Den som forestår det private skrifte modtager en skiftefuldmagt, som indebærer at vedkommende kan opgøre og fordele boets aktiver og gæld, og udarbejde en åbningsstatus, lave selvangivelse til Skat, hvis boet overstiger et vist beløb, samt udarbejde boopgørelse, som skal foreligge senest 1 år efter dødsdagen.

   

  Fordele ved privat skifte:

  • Det private skifte foregår i samarbejde med arvingerne, og foregår meget uformelt.
  • Alle arvingerne har fuld vetoret overfor de beslutninger, der træffes.

  Bliver arvingerne uenige i forløbet, kan enhver arving i stedet anmode om at få boet behandlet som et offentligt skifte-bo.

   

  Boafgift:

  Er der styr på boafgift?

  Når boopgørelsen foreligger, kan der beregnes boafgift/arveafgift.

   

  Ægtefæller og registrerede partnere betaler ikke boafgift.

   

  Børn stedbørn og adoptivbørn, børnebørn, oldebørn, plejebørn, svigerbørn, samlevere, forældre, fraseparerede og fraskilte ægtefæller betaler 15 % i boafgift.

   

  Den høje boafgift betales af søskende og venner, bedsteforældre og arvinger indsat ved testamente.

   

  Boets værdi nedsættes med et bundfradrag, inden der beregnes boafgift.

   

  Som berigtigende advokat kan vi hjælpe med boopgørelsen, og udregning af boafgift.