Tvangsbortadoption

Gratis og uforpligtende snak

Få det første møde og en vurdering af din sag om tvangsbortadoption helt gratis hos Jensen Advokatfirma.

Ring på 7680 1690

Skriv på bj@bjsj.dk

 

Eller udfyld nedenstående formular:
  Bjarne Skøtt Jensen

  Bjarne Skøtt Jensen

  E-mail: bj@bjsj.dk
  Mobil: 20 45 61 04
  Adam Elkheir

  Adam Elkheir

  E-mail: adam@bjsj.dk
  Mobil: 61 13 01 50
  Katrine Helding Lund | Bjsj.dk

  Katrine Helding Lund

  E-mail: khl@bjsj.dk
  Mobil: 20 45 41 40

  Få hjælp af advokat ifm. tvangsbortadoption

  gratis advokathjælp ifm. ufrivillig bortadoption

  Tvangsbortadoption

  En tvangsbortadoption sker, når et barn fjernes fra dets biologiske forældre og bliver adopteret af en anden familie mod forældrenes vilje. Denne beslutning træffes på grund af bekymringer for barnets sikkerhed eller velfærd eller manglende evne hos forældrene til at opfylde barnets behov på sigt. Tvangsbortadoption er en sidste udvej, der normalt finder sted, når alle andre muligheder for at bevare barnet hos dets biologiske forældre er blevet udtømt.

  Valg af rette advokat

  – Vi hjælper dig hele vejen
  Sager vedrørende ufrivillige bortadoptioner kræver juridisk ekspertise og det er derfor helt afgørende at vælge en advokat, der både er kompetent og erfaren. Jensen Advokatfirma er det ideelle valg i denne type sager, idet vores advokater besidder et dybdegående kendskab til sager vedrørende tvangsbortadoptioner af børn og er fuldt ud i stand til at bistå dig på bedst mulig vis.

   

  Jensen Advokatfirma har opbygget et solidt ry for at yde professionel og pålidelig juridisk bistand i forbindelse med denne type sager. Vi forstår, at sager vedrørende tvangsbortadoptioner af børn kan være utrolig følelsesladede samt krævende og vores advokater er yderst erfarne i at håndtere dem med empati og omhu. Vi er engagerede i at opnå de bedst mulige resultater for vores klienter og vil arbejde hårdt for at sikre deres rettigheder og interesser.

   

  Hos os er du kort sagt sikret en god dialog i trygge rammer – Fra start til slut.

  Gratis advokatbistand

  Du vælger selv din advokat
  Du har som forældremyndighedsindehaver ret til gratis advokatbistand i forbindelse med en sag vedrørende tvangsbortadoption. Dette betyder, at forældremyndighedsindehavere, der står over for en tvangsbortadoption af deres barn, kan få hjælp fra en advokat uden at skulle betale for det. Staten dækker omkostningerne til advokatens arbejde i disse sager. Denne ordning sikrer, at alle forældremyndighedsindehavere har adgang til juridisk rådgivning og repræsentation, uanset deres økonomiske situation. Dette er afgørende for at sikre retssikkerhed og ligebehandling for alle parter i tvangsbortadoptionssager.

   

  Du har frit advokatvalg, hvilket betyder, du selv bestemmer, hvem der skal bistå dig i din sag – uanset hvor i landet du bor.

  Sagens proces

  En sag vedrørende tvangsbortadoption indledes med en indstilling fra Børn- og Unge udvalget i kommunen. Udvalget skal vurdere, om det er nødvendigt at tvangsbortadoptere barnet af hensyn til dets tarv og sikkerhed. Dette sker gennem en omfattende undersøgelse af barnets og familiens forhold.

   

  Når undersøgelsen er afsluttet, træffer Børn- og Unge udvalget en afgørelse om tvangsbortadoption. Hvis udvalget beslutter at tvangsbortadoptere barnet, vil udvalget kontakte Ankestyrelsen og oversende sagen til dem.

   

  Ankestyrelsen vil gennemgå sagens dokumenter og vurdere, om Børn- og Unge udvalgets afgørelse er korrekt og i overensstemmelse med lovgivningen. Ankestyrelsen kan på møde med forældre og dennes advokat vælge at stadfæste eller ændre udvalgets afgørelse. De kan også vælge at sende sagen tilbage til udvalget med en anmodning om yderligere undersøgelser eller overvejelser.

   

  Når Ankestyrelsen har truffet sin endelige afgørelse, vil de meddele denne til parterne i sagen, herunder barnets forældre. Hvis parterne ikke er tilfredse med Ankestyrelsens afgørelse, kan de indbringe sagen for Byretten.

   

  Byretten vil gennemgå sagens akter på et retsmøde og herefter afsige dom i sagen.

   

  Hvis man ikke er enig i Byrettens dom, har man mulighed for at anke dommen til Landsretten. Landsretten vil da gennemgå sagen en gang til og afsige en endelig dom. Landsrettens dom kan ikke ankes yderligere og det betyder, at sagen afsluttes.

  Kontakt os for et uforpligtende møde

  I sager vedrørende tvangsbortadoptioner er der mange ubesvarede spørgsmål såsom hvem kan adoptere barnet, hvilke rettigheder har vi som forældremyndighedsindehavere, har vi ret til samvær med vores bortadopteret barn mv. – Alt dette vil vi meget gerne hjælpe med at svare på.

   

  Når du vælger at kontakte Jensen Advokatfirma, kan du føle dig fuldstændig tryg ved at dele dine fortrolige oplysninger. Vores erfarne advokater er dedikerede til at lytte, forstå og vejlede dig i din sag. Vi tilbyder naturligvis et uforpligtende og professionelt møde, hvor dine behov er i fokus.

   

  Vi opfordrer jer til at kontakte os direkte, hvis kommunen allerede nu har orienteret jer om indstilling til tvangsbortadoption.