Advokater

Læs om os og virksomheden
Advokat Bjarne Jensen | Bjsj.dk
Advokat

Bjarne Skøtt Jensen

Møderet for højesteret
E-mail: bj@bjsj.dk
Mobil: 20 45 61 04
 • Entreprise
 • Erstatningsret
 • Retssager
 • Familieret
 • Arv og testamente
Advokat Jesper Håkonsson | Bjsj.dk
  
Advokat

Jesper Håkonsson

Møderet for højesteret
E-mail: jh@bjsj.dk
Mobil: 20 45 55 85
 • Erstatningsret
 • Fast ejendom
 • Insolvens og bobehandling
 • Tvangsfjernelser
 • Forældremyndighed, bopæls- og samværssager
 • Strafferet
Advokat Sara Pommerencke | Bjsj.dk
  
Advokatfuldmægtig

Sara Pommerencke

E-mail: sp@bjsj.dkMobil: 20 45 64 81
 • Fast ejendom
 • Erstatningsret
 • Privat rådgivning
Advokat Sebastian Scheffmann | Bjsj.dk
  
Advokat

Sebastian Ekholm Scheffmann

E-mail: ses@bjsj.dkMobil: 22 23 78 46
 • Fast ejendom
 • Retssager
 • Privat rådgivning
Advokat Morten Neess | Bjsj.dk
Advokatfuldmægtig

Morten Ryberg Neess

E-mail: mrn@bjsj.dk
Mobil: 25 79 00 13
 • Fast ejendom
 • Arveret
 • Testamenter og ægtepagter
 • Privat rådgivning

Jensen Advokatfirma er et advokatanpartsselskab

Alle advokater i Jensen Advokatfirma er beskikket af Justitsministeriet og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater i Jensen Advokatfirma er dækket af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning, som er tegnet hos Tryg.
Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Jensen advokatfirma, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Jensen advokatfirma anvender ikke værnetingsklausuler.

Advokatsamfundet

Jensen Advokatfirma er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

Klager over advokatens arbejde, adfærd og salær kan indgives til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

De regler, der gælder for udøvelsen af advokathvervet kan du læse mere om på www.advokatsamfundet.dk