Advokater

Læs om os og virksomheden
Advokat Bjarne Jensen | Bjsj.dk
Advokat

Bjarne Skøtt Jensen

Møderet for højesteret
E-mail: bj@bjsj.dk
Mobil: 20 45 61 04
 • Entreprise
 • Erstatningsret
 • Retssager
 • Familieret
 • Arv og testamente
Advokat Jesper Håkonsson | Bjsj.dk
   
Advokat

Jesper Håkonsson

Møderet for højesteret E-mail: jh@bjsj.dk Mobil: 20 45 55 85
 • Erstatningsret
 • Fast ejendom
 • Dødsbobehandling
 • Tvangsfjernelser
 • Forældremyndighed, bopæls- og samværssager
 • Strafferet
Advokat Sebastian Scheffmann | Bjsj.dk
   
Advokat

Sebastian Ekholm Scheffmann

E-mail: ses@bjsj.dk Mobil: 22 23 78 46
 • Fast ejendom
 • Retssager
 • Privat rådgivning
Advokat Morten Neess | Bjsj.dk
   
Advokat

Morten Ryberg Neess

E-mail: mrn@bjsj.dk Mobil: 25 79 00 13
 • Fast ejendom
 • Arveret
 • Testamenter og ægtepagter
 • Erhvervsrådgivning
 • Naboret
 • Privat rådgivning
Advokatfuldmægtig Freja Bossen
   
Advokatfuldmægtig

Freja Bossen

E-mail: fb@bjsj.dk Mobil: 20 45 64 81
 • Fast ejendom
 • Testamenter og ægtepagter
 • Forældremyndighed, bopæls- og samværssager
 • Privat rådgivning
Advokatfuldmægtig Adam Elkheir | Bjsj.dk
   
Advokatfuldmægtig

Adam Elkheir

E-mail: adam@bjsj.dk Mobil: 61 13 01 50
 • Fast ejendom
 • Erstatningsret
 • Naboret

Jensen Advokatfirma er et advokatanpartsselskab

Alle advokater i Jensen Advokatfirma er beskikket af Justitsministeriet og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater i Jensen Advokatfirma er dækket af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning, som er tegnet hos Tryg.
Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Jensen advokatfirma, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Jensen advokatfirma anvender ikke værnetingsklausuler.

Advokatsamfundet

Jensen Advokatfirma er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

Klager over advokatens arbejde, adfærd og salær kan indgives til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

De regler, der gælder for udøvelsen af advokathvervet kan du læse mere om på www.advokatsamfundet.dk