Advokater

Læs om os og virksomheden
Advokat Bjarne Jensen | Bjsj.dk
   
Advokat

Bjarne Skøtt Jensen

Møderet for højesteret
E-mail: bj@bjsj.dk
Mobil: 20 45 61 04
 • Retssager
 • Naboret
 • Planret
 • Skelforretninger
 • Erstatningsret
 • Familieret
 • Arv og testamente
 • Injurier
Advokat Adam Elkheir | Bjsj.dk
   
Advokat

Adam Elkheir

E-mail: adam@bjsj.dk
Mobil: 61 13 01 50
 • Fast ejendom
 • Naboret
 • Erstatningsret
 • Familieret
 • Tvangsfjernelse
 • Injurier
   
Advokatfuldmægtig

Mie Støttrup

E-mail: mss@bjsj.dk
Mobil: 29 45 60 07
 • Retssager/civilproces
 • Erstatningsret
 • Naboret
 • Planret
 • Ekspropriation
 • Miljøret
 • Familieret
Benjamin Kristensen | Bjsj.dk
   
Advokatfuldmægtig

Benjamin Kristensen

E-mail: ben@bjsj.dk
Mobil: 20 45 70 18
 • Naboret
 • Planret
 • Skelforretninger
 • Ekspropriation
 • Fast ejendom
 • Familieret
 • Arveret
Katrine Helding Lund | Bjsj.dk
   
Advokatfuldmægtig

Katrine Helding Lund

E-mail: khl@bjsj.dk
Mobil: 20 45 41 40
 • Familieret
 • Ægtepagter
 • Bodeling
 • Testamenter
 • Erstatningsret
 • Naboret
 • Skelforretninger
Ajla Zilkic | Bjsj.dk
   
Stud.jur.

Ajla Zilkic

E-mail: azi@bjsj.dk
Mobil: 22 23 78 46

Jensen Advokatfirma er et advokatanpartsselskab

Alle advokater i Jensen Advokatfirma er beskikket af Justitsministeriet og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater i Jensen Advokatfirma er dækket af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning, som er tegnet hos Tryg.
Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Jensen advokatfirma, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Jensen advokatfirma anvender ikke værnetingsklausuler.

Advokatsamfundet og Advokatnævnet

Jensen Advokatfirma er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

Klager over advokatens arbejde, adfærd og salær kan indgives til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, eller via Advokatnævnets hjemmeside, som kan findes på www.advokatnævnet.dk

De regler, der gælder for udøvelsen af advokathvervet kan du læse mere om på www.advokatsamfundet.dk.