Fremtidsfuldmagt

Gratis og uforpligtende snak

Få en gratis vurdering af dine ønsker til fremtidsfuldmagt helt gratis hos Jensen Advokatfirma.

Ring på 76801690

 

Eller udfyld nedenstående formular:
  Mie Støttrup

  E-mail: mss@bjsj.dk
  Mobil: 29 45 60 07
  Katrine Helding Lund | Bjsj.dk

  Katrine Helding Lund

  E-mail: khl@bjsj.dk
  Mobil: 20 45 41 40

  Fremtidsfuldmagt

  Det er altid klogt at vise rettidig omhu, og det kan forekomme at man kommer i en situation, hvor man ikke længere kan handle fornuftsmæssigt.

  Man kan kun oprette en fremtidsfuldmagt imens man er sund og rask. En fremtidsfuldmagt indebærer, at den som opretter fremtidsfuldmagten giver en anden eller flere personer ret til, at handle på dine vegne, hvis du som fuldmagtsgiver bliver ude afstand til, at handle fornuftsmæssigt, grundet sygdom eller svækket mental funktionsevne. Man har mulighed for at begrænse fuldmagten til, at angå nogle bestemte dispositioner.

  Aktivering af fremtidsfuldmagt

  Hvis det bliver aktuelt at aktivere en fremtidsfuldmagt til fordel for de personer, som er indsat i fremtidsfuldmagten, er det Familieretshuset, som tager stilling til om betingelserne for, at iværksætte fuldmagten er til stede.

  Oprettelse

  Rent praktisk foregår oprettelsen af en fremtidsfuldmagt ved, at man underskriver den digitalt – f.eks. udarbejder vi et dokument med det rigtige indhold, og dette underskrives af fuldmagtsgiveren digitalt, når indholdet er godkendt.

   

  Der er mulighed for at få notaren til at påtegne fremtidsfuldmagten, og efterfølgende få den anmeldt til tinglysningen. Vi laver mange fremtidsfuldmagter og har ekspertise i, at rådgive om hvad der skal stå i en fremtidsfuldmagt, sådan at den dækker de behov som du har for, at sikre dine nærtstående.

   

  Vi beregner os normalt et honorar på 2500 – 3500 kr. inkl. moms, for oprettelse af en fremtidsfuldmagt – er der tale om oprettelse af to fremtidsfuldmagter udgør de samlede omkostninger 5000 kr. inkl. moms.

  Vi giver også rabat i forbindelse med oprettelse af testamente, hvis der samtidig oprettes fremtidsfuldmagt.

   

  Har du spørgsmål til ovennævnte er du meget velkommen til at kontakte os