Boligadvokat

Dygtige boligadvokater til fast lav pris
Boligadvokat Jesper Håkonsson

Boligadvokat Jesper Håkonsson

E-mail: jh@bjsj.dk

Mobil: 20 45 55 85 

Skødeekspert Sebastian Scheffmann

Skødeekspert Sebastian Scheffmann

E-mail: ses@bjsj.dk

Mobil: 22 23 78 46

Bolighandelsjurist Morten Ryberg Neess

Bolighandelsjurist Morten Ryberg Neess

E-mail: mrn@bjsj.dk

Mobil: 25 79 00 13

Boligadvokat

Uanset og du skal købe eller sælge bolig er det en god ide at bruge en boligadvokat, som dels kan hjælpe dig med at få overblik over de mange dokumenter, der altid indgår i en bolighandel og rådgive dig om de juridiske aspekter, som er aktuel for netop dig, din situatiation og din bolighandel.

Vores priser er gennemsigtige og fordelagtige

Vores priser er gennemsigtige og fremgår af vores hjemmeside. Her vil du ved selvsyn kunne konstatere, at vi er 20-30% billigere end andre boligadvokater. Men det betyder ikke, at vi går på kompromis med kvaliteten. Tværtimod handler det om, at vi som specialiseret boligadvokat har rutine og erfaring med at behandle disse sager hurtigt og effektivt.

Få hjælp af en boligadvokat i hele Danmark

Medarbejderne hos Jensen Advokatfirma har igennem de seneste år gennemført adskillige tusinde ejendomshandler over hele landet. Det er derfor ligegyldigt, om du sidder på Bornholm eller i Skagen, da det hele håndteres elektronisk.

Hvis noget går galt

Vi hjælper også hvis tingene ikke går som forventet. Se mere om skilsmisse og fejl og mangler

Ring eller skriv til os allerede i dag

Står du over en bolighandel, skal du ikke tøve med at kontakte os. Få evt. en uforpligtende snak med os om dine muligheder.

 

Derfor skal du bruge Jensen Advokatfirma som boligadvokat:

 • Konkurrencedygtige priser på advokatskøder (Se vores priser)
 • Vi varetager kun dine interesser (Vi får ikke provision af sælger, realkreditinstitut, banker eller andre)
 • Du får gennemgang og rådgivning om de dokumenter, der indgår i en en bolighandel (Ofte over 150 sider)
 • Du får udarbejdet skøde, refusionsopgørelse mm.
 • Du får professionel håndtering af af berigtigelse og tinglysning
 • Fuld advokatansvarsforsikring
 • Som køber får du fuld køberrådgivning

 

Køber

Derfor skal du som køber bruge en boligadvokat:

En boligadvokat er kun købers rådgiver

Når man skal købe eller sælge fast ejendom, er det vigtigt at være opmærksom på, at ejendomsmægler altid vil handle i sælgers interesse. En boligadvokat er, i modsætning til ejendomsmægleren, kun din rådgiver. En ejendomsmægler vil typisk indsætte klausul i en købsaftale, om at ejendomsmægleren er sælgers rådgiver, og at køberen derfor anbefales at finde egen rådgiver. Som følge af denne klausul vil du efter et fejlkøb derfor have en rigtig dårlig sag, hvis en rådgiver ville have kunne gjort dig opmærksom på fejlen.

 

En boligadvokat får ikke provision af andre

Ud over at ejendomsmægleren handler i sælgers interesse, så får ejendomsmæglere ofte provision for lån og forsikringer, som han anbefaler til jer i forbindelse med ejendomshandlen. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på ejendomsmæglerens egen forbindelse til diverse banker og realkreditsinstitutter, som han eventuelt handler på vegne af.

Som boligadvokater han vi – som uafhængig rådgiver – bedst rådgive dig i forhold til hvilke lån og forsikringer, der vil være bedst for lige præcis dig og din økonomiske situation.

 

Ejendomsmægleren må kun være rådgiver for en part

I Ejendomsmæglerloven i er det fastsat, at en ejendomsmægler kun må agere som rådgiver på vegne af EN af parterne i aftalen. Det er derudover blevet beskrevet at ejendomsmægleren ikke kan gøres ansvarlige for de fejlagtige oplysninger, som du eventuelt måtte få ved bolighandlen. Derfor er det en rigtig god ide, at søge rådgivning fra en boligadvokat, der kun rådgiver med dine interesser i tankerne, så du kan sikre dig mod de juridiske faldgruber, der måtter være ved bolighandlen.

Brug din boligadvokat rigtig

Kontakt os inden du underskriver købsaftalen. Hermed sikrer du mest muligt ud af vores rådgivning.

Vi forslår under alle omstændigheder, at du sørger for at indføje et advokatforbeholdt i købsaftalen, før du underskriver denne.

Har du allerede underskrevet en købsaftale, kan du sende den til os, eller vi kan gennemgå den sammen med dig. Vi yder dag til dag service på gennemgang af købsaftaler.

 

Husk advokatforbehold

Ved køb af bolig anbefaler vi, at du får indsat et advokatforbehold købsaftalen, om at din boligadvokat skal godkende aftalen. Et advokatforbehold kan spare dig for mange penge, da du hermed vil have mulighed for at annullere aftalen uden nærmere begrundelse, og uden at du skal betale godtgørelse til sælger.

 

Formuleringen af et advokatforbehold lyder normalt således:

”Nærværende handel er fra købers side betinget af, at dennes advokat godkender handlen i sin helhed. Indsigelser skal være sælgers ejendomsmægler skriftligt i hænde senest 5 dage efter begge parters underskrift af købsaftalen. Såfremt indsigelser ikke er kommet frem senest den anførte dato, er handlen bindende, bortset fra eventuel fortrydelsesret iht. Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom.”

Hvis du allerede har underskrevet købsaftalen, og udløbsfristen er ved at være nået, så er det vigtigt at huske på, at du godt kan bede din advokat om at udsætte fristen.

 

Fortrydelsesret

Køber kan godt fortryde købet af ejendommen, efter købsaftalen er blevet underskrevet. Dette skal dog gøres senest seks hverdage efter indgåelsen af aftalen, og fortrydelsen skal meddeles skriftligt til sælgeren eller ejendomsmægleren. Hvis man fortryder købet, så skal man som køber betale en godtgørelse på 1% af købesummen til sælger. Dette kan man som køber dog undgå, ved at indsætte det ovennævnte advokatforbehold i købsaftalen, som virker som en gratis fortrydelsesret for køber.

Sælger har ikke mulighed for at annullere købet efter købsaftalen er blevet underskrevet. Dette er en ret der er forbeholdt køber.

Hvis overtagelsesdagen ligger umiddelbart efter købsaftalens underskift, så bør køber vente med indflytning eller forandringer på ejendommen til efter seksdagesfristens udløb.

 

Finansiering af et boligkøb

Når man skal købe fast bolig, kan det være forvirrende med alle de forskellige lånetyper, og det kan være svært at gennemskue hvad der vil være bedst for dig. Man skal være opmærksom på, hvem der får salær ifm. låneoptagelsen. Det er her at vi som boligadvokat kommer ind i billedet. da vi kan sørge for den bedst mulige rådgivning, så du ikke får uforudsete udgifter, får den bedste løsning til dig og din økonomi.

 

Byggeteknisk rådgivning

Selv om der er blevet udarbejdet en tilstandsrapport, kan det stadig være en god ide at få en second opinon fra en byggesagkyndig for at sikre sig mod mangler eller fejl på ejendommen.

 

Juridisk rådgivning

Der er mange ting at tage hensyn til, når man køber ejendom. Dette kan være miljø- og lokalplaner eller udgiftskrævende beslutninger i ejerforeningen, som den tidligere ejer har undladt eller glemt at nævne. Det er også vigtigt, at tage diverse forbehold ved købet i form af forsikringer og advokatforbehold, så du ikke ender med at fortryde den største investering i dit liv. Vi hjælper dig gerne på rette vej, og du kan kontakte os for en uforpligtende samtale.

 

Samejeoverenskomst

Hvis i står som ugifte samlevende og gerne vil erhverve fast ejendom sammen, så anbefaler vi, at i oprette en samejeoverenskomst. Dette kan i oprette for at undgå konflikter mellem ejerne, da samejeoverenskomsten vil regulere de praktiske og økonomiske forhold ved boligen. Samejeoverenskomsten regulerer typisk, hvad der vil ske i tilfældet af, at en af jer ikke længere ønsker at eje sin andel af boligen, eller hvad der skal ske med boligen i tilfælde af den ene parts død. Hvem skal blive boende? Hvordan skal salgsprovenuet deles? Disse er nogle af de vigtige spørgsmål, som samejeoverenskomsten tager stilling til, for at undgå eventuelle misforståelser.

 

Tinglysning af samejeoverenskomst
Det er ikke obligatorisk at tinglyse en samejeoverenskomst. Tinglysningen er blot en måde at informere omverdenen om den foreliggende aftale mellem jer.

 

Samlevertestamente

Hvis man som samlevende ikke er gift, så arver man ikke automatisk efter hinanden. Det vil sige, at den del af huset, som afdøde har ejet falder i arv til enten børn, forældre eller søskende til afdøde. Dette følger af den legale arverækkefølge i Danmark.

Det kan derfor være en god ide, at oprette et såkaldt udvidet samlevertestamente, hvis I ønsker, at samleveren arver i tilfælde af død.

Hvis I har børn sammen, kan du kun testamentere over ¾ af alt hvad der falder i arv efter dig, da dine børn er tvangsarvinger.

 

Køb på tvangsauktion

Den lave pris ved køb af bolig på tvangsauktion kan være fristende, men det er bestemt ikke uden risiko, hvorfor købet kræver en del viden og indsigt. Hvis du overvejer at købe ejendom på tvangsauktion, så er det en god ide at have en boligadvokat ved din side til at rådgive dig i forbindelse med købet, så du ikke får uforudsete udgifter.

Sælger

Få sælgerrådgivning inden du sælger din bolig

Inden du underskriver formidlingsaftalen med ejendomsmægleren, bør du lade Jensen Advokatfirma kigge på den. Så er du sikker på, at den er inden for lovens rammer og ikke indeholder faldgruber, du ikke havde bemærket.

 

Brug en professionel ejendomsformidler ved salg

For at sikre sig, at ejendomshandlen sker til gældende markedspris og for at fremme salget, bør du benytte sig af en professionel formidler. Herved undgår du endvidere ansvar for eventuelle fejl ved handlen, da den professionelle formidler har et ansvar overfor sine klienter, og derfor skal være forsikringsdækket.

 

Formidlingsaftale
En formidlingsaftale om af salg af ejendom skal være skriftlig, og begge parter skal underskrive. Alle aftaler omkring salget skal være fastlagt inden parterne underskriver aftalen. At finde en køber er ejendomsmæglerens/formidlerens hovedopgave.

 

Købsaftale
En købsaftale bør være udfærdiget således, at alle kan læse og forstå den, også det der står skrevet med småt i standarddokumentet. Dette er specielt vigtigt for sælgeren, da han ikke har en fortrydelsesret på aftalen, hvilket køberen af ejendommen har.

 

Sælgerens pligt
Sælgeren har pligt til at oplyse alt, hvad der er være relevant for salget af ejendommen, hvis det har en indflydelse på prisen eller kunne påvirke køberens beslutning om at købe ejendommen. Dette inkluderer kendskab til eventuelle ikke-synlige mangler og fejl, krav fra myndigheder, naboer, grundejerforening og andre krav mod ejendommen.

Selv om sælgeren har givet mulighed for at tegne en ejerskifteforsikring, så hæfter sælger alligevel for for skellige forhold, som f.eks. for fejl og mangler, som forsætligt eller groft uagtsomt har undladt at fortæller køberen om, når det ikke er dækket af forsikring.

Hvis man vil drage en sælger til ansvar for fejl og mangler ved salg af ejendom, så gælder der som hovedregel en forældelsesfrist på 10 år.

 

Selvsalg

Om salg uden mægler

Salg af boliger i Danmark sker oftest gennem en ejendomsmægler. Men har man mod på og kræfter til selv at stå for salget af sin bolig, kan der både være penge og frustrationer at spare.

 

Økonomisk fordelagtigt

Ofte er det største incitament for en køber til at sælge sin bolig uden en ejendomsmægler, at spare dennes salær. Blot fordi man selv tager sig af salget, betyder det dog ikke, at man kan sælge sin bolig helt uden økonomiske omkostninger. Lovgivningen stiller krav til udfærdigelse af tilstandsrapport, el-rapport, energimærke samt indhentelse af diverse informationer om boligen fra offentlige registre. Disse udgifter skal altså afholdes under alle omstændigheder.

 

Sælg selv – bestem selv
Sælger man sin bolig selv, bestemmer man også selv over alle dele af salgsprocessen. Man er ikke helt uafhængig af andre. Men man kan undgå de frustrationer, der kan opstå, hvis man skulle være uenig i ejendomsmæglerens prioriteringer, arbejdstempo eller fremgangsmåde i øvrigt. Det indebærer dog, at man som sælger står for alt det praktiske vedrørende salget, og skal investerer tid og arbejde i projektet.

 

Boligejerens opgaver
Selvsalg indebærer, at man selv skal stå for markedsføring og fremvisning af boligen, og ejeren er vel også den nærmeste til at kende boligen, dens historie, området omkring den. Selv-sælgerens vilkår for at markedsføre sin bolig er blevet markant forbedret i takt med udbredelsen af internettet. Der findes således hjemmesider specifikt indrettet til salg af boliger med mulighed for at nå ud til mange flere mennesker end ved brug af mere traditionelle metoder, som avisannoncering. Ydermere kan det være oplagt at benytte sig af de sociale medier, hvor budskaber kan spredes meget hurtigt.

 

Juridisk assistance
I forbindelse med salg af fast ejendom, opstår der mange forskellige juridiske spørgsmål om bl.a. sælgerens ansvar og hæftelse for eventuelle fejl og mangler ved boligen. Sælger man selv sin bolig, vil man derfor kunne drage stor fordel af at alliere sig med en boligadvokat med stor ekspertise på området.

 

Skilsmisseskøde

Hvis du og din ægtefælle skal skilles, og I er blevet enige om hvem der skal overtage ejendommen, så skal I underskrive en overdragelsesaftale, som fastlægger vilkårene for overdragelsen af ejendommen. Denne aftale skal tinglyses. Hvis der er gæld i ejendommen, og I begge hæfter for hver jeres del, så skal långiver skrive under på at overdrage gælden i ejendommen til den “nye” ejer af ejendommen, så den anden part frigøres for sin hæftelse af gælden.

 

Forældrekøb

Som forældre vil man gerne sikre sit barn den bedst mulige start på livet – også når de flyver fra reden. Desværre viser det sig ofte at være en vanskelig opgave for de unge at finde noget passende at bo i – især i de større studiebyer. En løsning kan her være forældrekøb, hvor I køber en lejlighed og lejer den ud til jeres barn. Ud over den tryghed det er at kunne give sit barn et trygt hjem, kan der også være skattemæssige fordele for forældre.

Forældrekøb er derfor ofte en rigtig god løsning for hele familien, men inden I køber, er her nogle ting I skal være opmærksomme på

 

 • Huslejen må ikke være markant mindre end markedslejen – Dette betyder, at jeres barn skal betale en husleje, der ca. svarer til det, I ville blive betalt af en tredje part.
 • Barnet er berettiget boligsikring efter reglerne
 • Giv ikke jeres barn huslejefritagelse som gave. Selvom det lyder som en god idé, så ender I med at blive beskattet.
 • I skal vælge, hvilken skattemodel I vil bruge. Vælg mellem Virksomhedsskatteordningen og Kapitalafkastordningen
 • I kan sælge ejendommen til jeres barn med rabat på op til 15 % under den offentlige vurdering – Jeres barn kan herefter videresælge til tredje part skattefrit, HVIS barnet har boet her i ejertiden

Hos Jensen advokatfirma hjælper vi hvert år mange unge – og deres forældre med forældrekøb. Vi kender reglerne og kan også hjælpe dig med forhandlingerne. Husk i den forbindelse altid, at ejendomsmægleren er forpligtet til at varetage sælgers interesse.

 

Andelsbolig

Køb af andelsbolig

Du køber en andel i en forening
Ved køb af en andelsbolig bliver du ikke ejer af din bolig, da den fortsat ejes af andelsboligforeningen. I stedet køber du en andel i andelsforeningen og får en brugsret til boligen. Vigtige beslutninger træffes på foreningens generalforsamling. Vær opmærksom på at flertallet kan træffes beslutninger, som ikke er i svarer til dine egne ønsker og som kan have indflydelse på din boligøkonomi.

 

Du hæfter for foreningens gæld
Du skal være opmærksom på, at du både får andel i andelsboligforeningens formue, men også hæfter for foreningens gæld sammen med de andre andelshavere. Det er derfor vigtig at have gennemgået foreningens økonomi inden købet.

 

Økonomi
Andelsboliger er ofte et billigt alternativ til andre boligformer.
Når man køber en andelsbolig, så køber man sælgerens andel og betaler fremover en fast månedlig boligydelse til andelsboligforeningen. Købet af andelen udgør ofte et forholdsvis stort beløb, som de fleste får finansieret via banklån. Den månedlige boligydelse til foreningen er til gengæld forholdsvis lav

 

rådgivning fra en boligadvokat
Køb af en andelsbolig er mere kompliceret end de fleste forestiller sig. Der er mange forhold, som køber skal være opmærksom på – eksempelvis:

 • Foreningens økonomi
 • Fremtidige udgifter i foreningen
 • Fastsættelse af købsprisen for andelen
 • Finansiering af købet

Kontakt derfor en boligadvokat inden købet

 

Sommerhus

Køb af sommerhus

Kontakt os inden køb af sommerhus
Hvis du påtænker at købe sommerhus, så er du velkommen til uforpligtende snak med os om dine muligheder. Som boligadvokat vil også kunne hjælpe juridisk rådgivning vedrørende bl.a. købsaftale , advokatforbehold og finansiering og samtidig tage os af de praktiske gennemførelse af handlen.

 

Økonomi:
Der er særlige lånegrænser for realkreditlån til sommerhuse, hvilket betyder at du må lægge en stor udbetaling eller kombiner realreditlånet med et banklån.
Udover udgiften långiverne, skal man også tage højde for udgifter til ejendomsskat, ejendomsværdiskat, forsikring, vedligeholdelse og særlige udgifter som tømning septiktank. Endvidere skal du være opmærksom på transportudgifter til sommerhuset.

 

Lejeindtægt
Hvis du ønsker at leje sommerhuset ud, kan denne lejeindtægt være en god hjælp til økonomien. Man skal dog være opmærksom på, at der er regler for hvornår og i hvilket omfang man må udleje sin sommerhus, og at lejeindtægten er skattepligtig. Hvis sommerhuset kun bruges til udlejning, bliver det betragtet som erhvervsmæssig udlejning, hvilket kræver tilladelse fra Erhvervsstyrelsen

Brug af sommerhuse som helårsbolig
Det er som udgangspunkt ikke tilladt af bo i sommerhuset hele året. Der er dog lempeligere regler for pensionister og endvidere mulighed for at søge om dispensation

 

Sager om fejl og mangler ved boligen

Vi tager os også af sager, som opstår efter et boligkøb.

Disse sager kan f.eks dreje sig om:

 • Skjulte fejl og mangler som ikke dækkes af ejerskifteforsikringen
 • Sælgers manglende oplysninger om vigtige forhold

 

Hvem hæfter for manglen?
Hvis du konstaterer mangler ved din bolig efter købet og manglen ikke er dækket af ejerskifterforsikringen, skal man finde ud af hvem der hæfter for fejlen – Er det sælger, den byggesagkyndige, ejendomsmægleren eller en helt anden?

 

Sælgerens loyale oplysningspligt
Boligsælgeren har pligt til at oplyse om de mangler ved boligen, som han kender. Dette kalder man ”Sælgerens loyale oplysningspligt”. Hvis en sælger undlader at oplyse om vigtige mangler, kan han idømmes erstatningsansvar

 

Vi fører sagen
Som advokat med speciale i boligret har vi de bedste forudsætninger for at hjælpe dig gennem disse sager.

Hvis vi ikke kan finde en løsning med den anden part, skal der måske gennemføres syn og skøn og eventuelt en efterfølgende retssag.

Omkostningerne til syn og skøn og retssagen vil ofte være dækket af en forsikring.

Priser (uddrag)

Enfamiliehus: kr. 6.950,- inkl. moms
Ejerlejlighed: kr. 6.950,- inkl. moms
Fritidshus: kr. 6.950,- inkl. moms
Grund: kr. 3.495,- inkl. moms
Andelsboliger: kr. 5.450,- inkl. moms
Selvsalg (Salg uden mægler): kr. 8.950,- inkl. moms
Skilsmisse: kr. 4.450,- inkl. moms
Se hele prislisten her

Skriv til os