Forældremyndighed

Gratis og uforpligtende snak

Få det første møde og en vurdering af din forældremyndighedssag helt gratis hos Jensen Advokatfirma.

Ring på 7680 1690

Skriv på bj@bjsj.dk

 

Eller udfyld nedenstående formular:
  Bjarne Skøtt Jensen

  Bjarne Skøtt Jensen

  E-mail: bj@bjsj.dk
  Mobil: 20 45 61 04
  Adam Elkheir

  Adam Elkheir

  E-mail: adam@bjsj.dk
  Mobil: 61 13 01 50
  Katrine Helding Lund | Bjsj.dk

  Katrine Helding Lund

  E-mail: khl@bjsj.dk
  Mobil: 20 45 41 40

  Få hjælp af advokat til forældremyndighed

  Få hjælp fra et stærkt hold af familieretsadvokater. Vi er specialister inden for forældremyndighed, bopæl og samvær.

   

  Du kan få gratis advokatbistand til din sag om forældremyndighed.

  Forældremyndighed

  Forældremyndighed omhandler kort sagt dine rettigheder og ansvar over for dine børn. Det kan være en kompleks og følelsesladet proces at indlede en sag vedrørende forældremyndighed og det vil derfor kræve den helt rette juridiske ekspertise for sikre, at du kommer trygt igennem processen.

   

  Hvis du befinder dig i en situation, hvor du har behov for juridisk rådgivning og bistand i forbindelse med opstart af en sag vedrørende forældremyndighed, er det fuldstændig afgørende at finde en advokat, der har specialiseret sig i denne sagstype. En erfaren advokat hjælper dig med at forstå dine rettigheder, varetage dine interesser og ikke mindst sikre, at sagen behandles professionelt.

   

  Forældreansvarssager begynder typisk ved Familieretshuset, der fungerer som en central myndighed, der håndterer og træffer afgørelser i forbindelse med familieretlige spørgsmål og tvister. Familieretshuset er ofte det første stop for forældre, der søger rådgivning eller ønsker at indlede en forældreansvarssag.

   

  Når en sag om forældremyndighed indledes ved Familieretshuset, vil de forsøge at bistå forældrene med at nå frem til en frivillig aftale. Såfremt forældrene ikke kan nå til enighed gennem Familieretshuset, vil sagen blive oversendt til Byretten. Byretten har beføjelse til at træffe afgørelse i forældreansvarssager og kan tage stilling til udestående spørgsmål og i sidste ende afsige dom i sagen. Såfremt det ønskede resultat ikke opnås ved Byretten, har du mulighed for at anke dommens resultat til Landsretten efter drøftelse herom med din advokat.

  Valg af rette advokat

  Forældremyndighedssager kræver juridisk ekspertise og det er derfor afgørende at vælge en advokat, der både er kompetent og erfaren. Jensen Advokatfirma er det ideelle valg i denne type sager, idet vores advokater besidder et dybdegående kendskab til forældreansvarssager generelt og er fuldt ud i stand til at bistå dig på bedst mulig vis.

   

  Jensen Advokatfirma har opbygget et solidt ry for at yde professionel og pålidelig juridisk bistand i forbindelse med forældremyndighedssager. Vi forstår, at sager vedrørende forældremyndighed kan være følelsesladede samt krævende og vores advokater er yderst erfarne i at håndtere dem med empati og omhu. Hos os er du fra start til slut sikret en god dialog i trygge rammer.

   

  Endelig garanterer vi høj faglighed i vores arbejde. Vores advokater er specialiserede i forældreansvarssager og har oparbejdet en omfattende ekspertise inden for området. Vi er engagerede i at opnå de bedst mulige resultater for vores klienter og vil arbejde hårdt for at sikre deres rettigheder og interesser.

  Fri proces i sager om forældremyndighed

  I Byretten har du mulighed for at anmode om fri proces, hvilket indebærer, at du kan få dækket sagens omkostninger af det offentlige til din advokat i forbindelse med retssagen. Dette kræver, at din årlige indtægt er under en bestemt beløbsgrænse. Du kan læse mere om de økonomiske betingelser for bevilling af fri proces hos Civilstyrelsen.

   

  Hos Jensen Advokatfirma håndterer vi alt det praktiske i forbindelse med at anmode Retten om fri proces.

  Hvordan får jeg forældremyndighed over mit barn?

  Udgangspunktet er, at alle forældre har fælles forældremyndighed – dette uanset om i er gift eller ej. Alle myndigheder som behandler sager om børn, samvær, bopæl eller forældremyndighed har det tilfælles, at de efterstræber fælles forældremyndighed.

   

  Når man har fælles forældremyndighed, skal man kunne blive enige om væsentlige beslutninger, der vedrører barnets bedste/tarv. Først når man ikke kan blive enige, er det relevant at fremsætte anmodning om, at den ene af forældrene skal have forældremyndigheden alene.

  Forældremyndighed for gifte forældre

  Forældre der er gift ved barnets fødsel, eller senere indgår ægteskab, har automatisk fælles forældremyndighed. Har i været gift i mindst 10 måneder inden barnets fødsel, har I ligeledes fælles forældremyndighed.

   

  Er forældrene separeret ved barnets fødsel, har moderen forældremyndigheden alene, medmindre faderen har anerkendt barnet som hans, eller at I som forældre har underskrevet en erklæring om, at varetage ansvaret og omsorgen for barnet sammen. (En såkaldt omsorgs- og ansvarserklæring)

   

  Forældremyndighed for ugifte:

  I alle tilfælde får moren den fulde forældremyndighed når:

  • Forældrene ikke er gift.
  • Faren ikke har anerkendt faderskabet og heller ikke dømt som far til barnet.
  • Forældrene ikke har boet sammen, på samme folkeregistrer adresse, inden for de sidste 10 måneder.

  Forældremyndighed for gifte forældre

  Forældre der er gift ved barnets fødsel, eller senere indgår ægteskab, har automatisk fælles forældremyndighed. Har i været gift i mindst 10 måneder inden barnets fødsel, har I ligeledes fælles forældremyndighed.

   

  Er forældrene separeret ved barnets fødsel, har moderen forældremyndigheden alene, medmindre faderen har anerkendt barnet som hans, eller at I som forældre har underskrevet en erklæring om, at varetage ansvaret og omsorgen for barnet sammen. (En såkaldt omsorgs- og ansvarserklæring)

   

  Forældremyndighed for ugifte:

  I alle tilfælde får moren den fulde forældremyndighed når:

  • Forældrene ikke er gift.
  • Faren ikke har anerkendt faderskabet og heller ikke dømt som far til barnet.
  • Forældrene ikke har boet sammen, på samme folkeregistrer adresse, inden for de sidste 10 måneder.

  Ophævelse af den fælles forældremyndighed

  Hvis samarbejdet mellem forældrene slet ikke fungerer, kan Familieretten ophæve den fælles forældremyndighed. Betingelsen for ophævelse er, at forældrene ikke kan samarbejde til fordel for barnets bedste. I denne situation går man ind og vurderer hvor godt forældrene samarbejder, kommunikere med hinanden, og hvorledes forældrenes relation påvirker barnets trivsel.

   

  Ophævelse af den fælles forældremyndighed sker desuden ofte, hvis der forekommer vold forældrene imellem, eller over for barnet, eller hvis forældrene er uegnet som forældre på grund af psykiske vanskeligheder, alkoholisme eller lignende.

  Fuld forældremyndighed

  Den af forældrene, som har den fulde forældremyndig alene, træffer beslutninger om barnets forhold.

   

  Dette betyder, at man træffer beslutninger om hvor barnet skal gå i institution, skole, hvilke behandlinger barnet skal have f.eks. vaccinationer, og i det hele taget fungere som barnets værge i dagligdagen.

  Dom vedrørende forældremyndighed og samvær

  I en ankesag vedrørende forældremyndighed og samvær repræsenterede vi far i Vestre Landsret.

   

  Byretten traf afgørelse om at opretholde den fælles forældremyndighed over fællesbarnet og at give vores klient ret til overvåget samvær. Modparten ankede herefter dommen.

   

  Efter forældrenes samlivsophør havde de svært ved at samarbejde, hvilket førte til høje konflikter og dårlig kommunikation. Far ønskede udover samvær også at bidrage til barnets trivsel og hjalp økonomisk, når mor bad om det. Trods fars hjælp fortsatte uenighederne, hvilket gjorde det svært at samarbejde og skabte anstrengte forhold mellem parterne.

   

  Landsretten vurderede, at det var bedst for barnet at opretholde den fælles forældremyndighed, da det var tydeligt, at vores klient ønskede et godt samarbejde til gavn for barnet. Det blev konkluderet, at det var i barnets interesse, at begge forældre deltog i beslutningstagningen omkring barnet. Byrettens dom blev derfor fastholdt, og den fælles forældremyndighed forblev uændret.

   

  Landsretten traf endvidere afgørelse om, at far skulle have ret til overvåget samvær, som på sigt skulle udvides til almindeligt samvær.

   

  Vores klient var naturligvis tilfreds med Landsrettens resultat, da det var vigtigt for ham at være en aktiv del af barnets liv og fortsætte med at bidrage til dets trivsel. Trods konflikterne mellem forældrene håbede han, at de kunne forsøge at samarbejde bedre fremover til gavn for barnet.

   

  I sidste ende var det barnets tarv, der var afgørende for Landsrettens beslutning om at fastholde den fælles forældremyndighed samt stadfæste Byrettens afgørelse vedrørende overvåget samvær.

  Dom vedrørende forældremyndighed

  I en ankesag vedrørende forældremyndighed repræsenterede vi far.

  Byretten have truffet afgørelse om, at forældremyndigheden over parternes fællesbarn skulle opretholdes. Dommen blev herefter anket af vores klient.

   

  Parternes fællesbarn var forinden blevet anbragt i frivilligt plejefamilie. Mor valgte at trække samtykket til anbringelsen, men senere samtykkede hun igen til frivillig anbringelse. Vores klient var enig med kommunen i, at en anbringelse var nødvendig for at sikre barnets udvikling. Vores klient anmodede derfor om fuld forældremyndighed, så mor ikke havde mulighed for at trække samtykket til anbringelsen igen.

   

  Landsretten vurderede, at det på baggrund af mors manglende evne til at samarbejde med myndighederne var til barnets bedste at ophæve den fælles forældremyndighed.

   

  Landsretten ændrede dermed den oprindelige dom fra Byretten og tillagde vores klient den fulde forældremyndighed over parternes fællesbarn. Dette betød, at mor ikke længere kunne trække samtykket til anbringelsen af barnet i plejefamilie tilbage.

   

  Denne sag viser, hvor komplekse sager om forældremyndighed kan være, og hvor vigtigt det er at tage hensyn til barnets tarv og bedste interesse.

   

  Vores klient fik således medhold i Landsretten og blev tildelt den fulde forældremyndighed, hvilket var en vigtig afgørelse for barnets fremtid og udvikling.

  Få et uforpligtende møde

  Når du vælger at kontakte Jensen Advokatfirma, kan du føle dig fuldstændig tryg ved at dele dine fortrolige oplysninger. Vores erfarne advokater er dedikerede til at lytte, forstå og vejlede dig i din sag. Vi tilbyder naturligvis et uforpligtende og professionelt møde, hvor dine behov er i fokus.

   

  Kontakt os gerne for et uforpligtende møde.