Tvangsfjernelse

Gratis og uforpligtende snak

Få det første møde og en vurdering af din sag om tvangsfjernelse helt gratis hos Jensen Advokatfirma.

Ring på 7680 1690

Skriv på bj@bjsj.dk

 

Eller udfyld nedenstående formular:
  Bjarne Skøtt Jensen

  Bjarne Skøtt Jensen

  E-mail: bj@bjsj.dk
  Mobil: 20 45 61 04
  Adam Elkheir

  Adam Elkheir

  E-mail: adam@bjsj.dk
  Mobil: 61 13 01 50
  Katrine Helding Lund | Bjsj.dk

  Katrine Helding Lund

  E-mail: khl@bjsj.dk
  Mobil: 20 45 41 40

  Få hjælp af advokat ifm. tvangsfjernelse

  gratis advokathjælp ifm. tvangsfjernelse og husk at du kan selv vælge din advokat.

  Tvangsfjernelser

  At få tvangsfjernet sit barn fra hjemmet indebærer, at myndighederne fjerner barnet fra dets bopæl mod forældrenes vilje. Dette sker normalt, når barnets trivsel og sikkerhed er i alvorlig fare på grund af forskellige årsager, såsom vold, misbrug eller alvorlig forsømmelse.

   

  Afgørelsen om tvangsfjernelse træffes normalt af kommunens børn- og unge udvalg i samarbejde med familieretlige domstole og involverer en grundig vurdering af barnets bedste interesse.

   

  Tvangsfjernelse er en alvorlig og indgribende foranstaltning, hvor målet er at sikre barnets sikkerhed, trivsel og udvikling.

  Valg af rette advokat

  – Vi hjælper dig hele vejen

  Tvangsfjernelsessager kræver juridisk ekspertise og det er derfor helt afgørende at vælge en advokat, der både er kompetent og erfaren. Jensen Advokatfirma er det ideelle valg i denne type sager, idet vores advokater besidder et dybdegående kendskab til sager vedrørende anbringelse af børn og unge og er fuldt ud i stand til at bistå dig på bedst mulig vis.

   

  Jensen Advokatfirma har opbygget et solidt ry for at yde professionel og pålidelig juridisk bistand i forbindelse med tvangsfjernelsessager. Vi forstår, at sager vedrørende anbringelse af børn kan være følelsesladede samt krævende og vores advokater er yderst erfarne i at håndtere dem med empati og omhu. Vi er engagerede i at opnå de bedst mulige resultater for vores klienter og vil arbejde hårdt for at sikre deres rettigheder og interesser.

   

  Hos os er du kort sagt sikret en god dialog i trygge rammer – Fra start til slut.

  Gratis advokatbistand

  – Du vælger selv din advokat

  Du har som borger ret til gratis advokatbistand i forbindelse med en tvangsfjernelsessag. Dette betyder, at personer, der står over for en tvangsfjernelse af deres børn, kan få hjælp fra en advokat uden at skulle betale for det. Staten dækker omkostningerne til advokatens arbejde i disse sager. Denne ordning sikrer, at alle borgere har adgang til juridisk rådgivning og repræsentation, uanset deres økonomiske situation. Dette er afgørende for at sikre retssikkerhed og ligebehandling for alle parter i tvangsfjernelsessager.

   

  Du har frit advokatvalg, hvilket betyder, du selv bestemmer, hvem der skal bistå dig i din sag – uanset hvor i landet du bor.

   

  Er du barn eller ung over 10 år?
  Som barn eller ung over 10 år har du ret til at have din egen advokat i en sag vedrørende tvangsfjernelse. Vi som advokater er underlagt tavshedspligt, hvilket betyder, at vi ikke må
  fortælle andre om de ting, du fortæller os – medmindre du giver os lov. Vi er her for at hjælpe dig med at opnå det resultat, du ønsker i forbindelse med sagen. Du kan altid kontakte os.

   

  Støtteperson – § 54

  Når man som forældre er involveret i en tvangsfjernelsessag, har man ret til at have en §54 støtteperson. En støtteperson er ideel for at sikre jer som forældre, der sammen med advokaten kan guide og støtte jer gennem en særlig sårbar tid. Udover at bistå advokaten med yderligere relevante oplysninger til brug for sagens behandling, kan støttepersonen også hjælpe og vejlede familien i en proces, der kan være kompleks og udfordrende.

   

  Vores team af advokater står klar til at hjælpe jer med at kontakte en § 54 støtteperson, der kan give jer ekstra støtte og vejledning som familie.

  Aktindsigt

  Som forælder har man ret til aktindsigt i ens barns sag. Dette kan være fordelagtigt, idet det skaber et bedre overblik og indblik i sagens indledning.

  Hvordan hjælper vi under tvangsfjernelsessager

  At få sit barn fjernet er en forfærdelig oplevelse for alle parter. Derfor er det vigtigt, at du kontakter en advokat som har forstand på sager om tvangsfjernelse, hvis du havner i sådan en situation – vi hjælper i hele landet, uanset hvor du bor. Du kan trygt kontakte os for en drøftelse af din situation.

   

  Ofte får kommunen ikke oplyst sagerne tiltrækkeligt. Vi oplever, at kommunerne til tider – måske med vilje, måske ikke – fokuserer mere på forhold, som taler for tvangsfjernelsen end det modsatte.

   

  Vores opgave er at få alt frem i forbindelse med sagernes behandling – også de ting der taler til din fordel og imod kommunens beslutning om tvangsfjernelser. Vi har ingen interesser hos kommuner eller andre, vi varetager kun dine interesser eller dit barns interesser, såfremt det er barnet, vi er advokat for.

   

  Vi hjælper dig med at overskue de komplicerede regler, som ligger til grund for tvangsfjernelser, og vi medvirker til at overholde de frister, som også kan være komplicerede at gennemskue, således at du ikke mister en mulighed for en behandling af din sag. Vi oplever tit, at der i kommunernes handleplaner kan findes fejl, og det går vi også ind og påtaler.

  Hvad betyder det at få tvangsfjernet sit barn/ sine børn

  En tvangsfjernelse betyder, at kommunen fjerner dit barn fra jeres bopæl. Det er børn og ungeudvalget i kommunen som, efter indstillinger fra kommunens medarbejdere, træffer afgørelser om tvangsfjernelser. Under en sådan proces har du krav på at få udleveret alle papirerne i sagen, du har krav på at udtale dig, og du kan kræve en advokat beskikket, som betales af kommunen, og som kan gennemgå sagen med dig, inden der træffes afgørelse.

   

  For at dit barn kan blive tvangsfjernet af kommunen, skal der være en stor risiko for, at barnet lider alvorlig skade af at blive boende hos dig/ jer som forældre. Det er en betingelse, at problemerne i hjemmet ikke kan løses, selv med bistand fra kommunen – kommunen har således en bestående pligt til at forsøge at løse problemerne, inden de tvangsfjerner. Typiske grunde til tvangsfjernelse er f.eks. vold, misbrug eller sygdom hos forældrene, som medfører, at de ikke kan passe deres børn/barn.

  Hvem træffer beslutninger om tvangsfjernelse?

  Det er kommunens folk, der har kompetencen til at træffe en beslutning om, hvorvidt der skal indledes en sag om tvangsfjernelse af dit barn. Ofte er man ikke enig i kommunens beslutning, og så har man krav på, at sagen forelægges for børn og unge-udvalget, som kan træffe afgørelse. Når sagen behandles af børn- og ungeudvalget, har du krav på, at få en advokat med som bisidder, og som din partsrepræsentant – advokaten er gratis.

  Klageformer/klagemuligheder

  Måden hvorpå man skal klage, kan variere alt efter om det er kommunen, Ankestyrelsen eller domstolene, der har truffet en afgørelse.

  I forhold til kommunens afgørelser kan du klage direkte til kommunen. Det foregår relativt formløst, og du kan enten påklage det mundtligt, sende en mail eller lignende.

  På samme måde kan du klage over børn- og ungeudvalgtes afgørelser og ligeledes over ankestyrelsens afgørelser. Den myndighed, der har truffet afgørelsen, har pligt til at videresende klagen til ankeinstansen – for Ankestyrelsens vedkommende videresendes sagen til domstolene.

  Anbringelsessteder

  Der findes forskellige anbringelsessteder, som vælges af kommunen. Du har ret til at blive hørt, og have indflydelse på anbringelsesstedet, inden kommunen tager stilling til hvor dit barn skal sendes hen.

   

  – Netværkspleje (Alternative anbringelsessteder)

  Du skal være opmærksom på muligheden, at familiemedlemmer kan bruges som ”netværksplejefamilie”. Dette er en familie, som barnet enten har en familiær relation til, eller hvor barnet blot har en særlig god relation til familien. Dette kan være en mindre barsk og en mere tryg løsning for både dig og dit barn.

   

  Ofte sker anbringelse hos en plejefamilie, som vælges af kommunen, men vi vil naturligvis hjælpe dig med at undersøge muligheden for en netværksplejefamilie, såfremt dette virker som en bedre løsning.

   

  Der er imidlertid også mulighed for, at dit barn bliver anbragt på socialpædagogiske opholdssteder eller endeligt en efterskole.

   

  Der skal selvfølgelig vælges det anbringelsessted som er mest hensigtsmæssigt, skånsomt og bedst for dit barn.

  Ret til samvær

  Du har krav på ret til samvær med dit barn. Samværet kan foregå som overvåget samvær, støttesamvær, og eventuelt også i dit eget hjem måske med et weekendophold. Samværet kan fastsættes helt ned til en time om måneden af kommunen. Beslutter kommunen at afvise samvær, har du krav på at få dette prøvet ved børn- og ungeudvalget, Ankestyrelsen og ved domstolene, og du har mulighed for, at få en advokat beskikket igennem hele forløbet.

   

  Beslutter kommunen, at der skal fastsættes overvåget samvær, skal der være gode grunde hertil – de grunde skal oplyses, således at du ved hvad årsagen er til, at der skal være personer tilstede i forbindelsen med samværet

  Frivillig anbringelse:

  Hvis det er besluttet, at dit barn skal anbringes frivilligt, og du indgår en aftale med kommunen herom, fordi du synes det er er det bedste for dit barn, så forekommer det, at sådan en aftale kan brydes.

   

  Du har til hver en tid mulighed for, at tilbagekalde et sammentykke til frivillig anbringelse. Det indebærer, at kommunen skal forelægge sagen for børn- og ungeudvalget, Ankestyrelsen og i sidste instans domstolene, hvis du kræver dette. Du har også i denne situation mulighed for at få beskikket en advokat – det er gratis, og vi har mange sager herom.

   

  Du er altid velkommen til at kontakte os.

   

  Vær opmærksom på:

  • At du altid har krav på indsigt i sagens dokumenter
  • At du kan selv vælger din advokat (Du har også mulighed for, at vælge en advokat som bor udenfor kommunen, og som har specialiseret sig i denne type sager)

  Vi har stor erfaring med denne type sager, og vi har sager i hele landet, så du ringer blot. Det er ikke noget problem hvis det foregår i anden by, end der hvor vi har kontor, og det bliver heller ikke dyrere af den grund

   

  Vi er med dig under hele sagens forløb, og vi sikrer os, at du og dit barn får den bedste behandling under hele forløbet – vi kontrollerer, at der ikke begås fejl af de involverede myndigheder.

  Kontakt os for et uforpligtende møde

  Når du vælger at kontakte Jensen Advokatfirma, kan du føle dig fuldstændig tryg ved at dele dine fortrolige oplysninger. Vores erfarne advokater er dedikerede til at lytte, forstå og vejlede dig i din sag. Vi tilbyder naturligvis et uforpligtende og professionelt møde, hvor dine behov er i fokus.

   

  Vi opfordrer jer til at kontakte os direkte, hvis kommunen allerede nu udtrykker bekymring om børnenes trivsel eller hvis der er indstillet til tvangsfjernelse.

   

  Kontakt os gerne for et uforpligtende møde.