Erhvervskontrakter

Gratis og uforpligtende snak

Få det første møde og en vurdering af din sag helt gratis hos Jensen Advokatfirma.

Ring på 7680 1690

Skriv på bj@bjsj.dk

 

Eller udfyld nedenstående formular:
  Bjarne Skøtt Jensen

  Bjarne Skøtt Jensen

  E-mail: bj@bjsj.dk
  Mobil: 20 45 61 04
  Benjamin Kristensen | Bjsj.dk

  Benjamin Kristensen

  E-mail: ben@bjsj.dk
  Mobil: 20 45 70 18

  KONTRAKTER

  Konsulentaftale

  Der er mange elementer, der skal tages stilling til i en konsulentaftale. Først bør omfanget af det forestående samarbejde og dets organisation klarlægges. Derudover bør detaljer omkring tids- og materialeforbrug, økonomi og betalinger osv. også være taget stilling til i konsulentaftalen.

  Samarbejdsaftale

  Der er ikke et svar på, hvordan man udfærdiger en god samarbejdsaftale. I den enkelte aftale må man tage hensyn til flere forskellige forhold, heriblandt økonomien, kontraktparterne, genstanden for aftalen osv. Formålet med at have en samarbejdsaftale er, at alle parter kender deres rettigheder og forpligtigelser. Det er dermed en stor fordel at have udarbejdet en udførlig samarbejdsaftale, således konflikter ikke opstår ligeså let.

  Salgs- og leveringsbetingelser:

  Nogle forhold er vigtigere at have præciseret i sin aftale end andre. Punkter såsom salgs-, leverings- og betalingsbetingelser er bestemt nogle af de vigtigste erhvervsmæssige forhold, som man bør have styr på. Disse betingelser er i særdeles vigtige, fordi de danner grundlaget for hele aftalens beståen.

  Eneforhandleraftale

  Eneforhandleraftaler er en mulighed for, at dine varer kan blive solgt af en selvstændig tredjemand på et nærmere afgrænset område. Salget sker i tredjemandens eget navn og for dennes regning.

  Distributionsaftale

  En distributionsaftale indgås med en distributør eller en forhandler. Vedkommende handler for egen risiko og regning, når han indkøber varer med den hensigt at sælge disse videre. Der er ikke nogen speciallovgivning for distributionsaftaler, hvorfor det er de almindelige aftaleretlige regler, der gælder på området. Parterne har med andre ord stor aftaleretlig frihed. Selve aftalen handler ikke om køb og salg af varer, men derimod om hvordan disse distribueres mellem parterne