Personskade priser

Gratis sagsgennemgang

Få det første møde og en vurdering af din erstatningssag helt gratis hos Jensen Advokatfirma.

Ring på 7680 1690

 

Eller udfyld nedenstående formular:
  I mange i tilfælde tilbyder vi “no cure, no pay” eller en fastprisaftale, så du altid ved hvad du maksimalt kommer til at betale. Det er derfor ikke udgifterne til advokat, der skal forhindrer dig i at få hjælp.

   

  I mange sager betaler forsikringsselskabet den  “rimelige pris”. Advokatomkostningerne er derfor ofte meget begrænsede.

   

  Vi tilbyder altid en gratis sagsgennemgang, som du selvfølgelig ikke er forpligtet til at betale for – Ring gratis.

  Bjarne Skøtt Jensen

  Bjarne Skøtt Jensen

  E-mail: bj@bjsj.dk

  Mobil: 20 45 61 04

  Sebastian Scheffmann

  Sebastian Scheffmann

  E-mail: ses@bjsj.dk
  Mobil: 22 23 78 46

  Personskader og erstatning

  En personskade kan stamme fra mange forhold. De mest typiske er trafikuheld, arbejdsskader, voldssager og patientskader – men der kan også være tale om andre forhold, hvor en person er kommet til skade som følge af en andens handlinger eller manglende handlinger (manglende saltning af fortov for eksempel).

   

  Objektivt ansvar

  I dansk ret arbejdes med objektivt ansvar, hvorfor der stort set altid er mulighed for erstatning inkl. dækning af advokatomkostninger.

   

  Det gælder ikke i for eksempel sport, hvor det er underforstået, at man som udøvende har accepteret en vis risiko.

   

  At få erstatning for personskade handler bestemt ikke om at ”tage hævn” over skadevolder – det handler om at få en passende og rimelig kompensation for den svie og smerte, evt. uarbejdsdygtighed og andre negative konsekvenser, skaden har forvoldt.

   

  Tag kontakt til os, hvis du mener, du kan være berettiget til erstatning for personskade. Vi er over hele landet, og vi har årelang erfaring med at håndtere netop denne type sager.