Familieretshuset

Gratis og uforpligtende snak

Få det første møde og en vurdering af din forældreansvarssag helt gratis hos Jensen Advokatfirma.

Ring på 7680 1690

Skriv på bj@bjsj.dk

 

Eller udfyld nedenstående formular:
  Bjarne Skøtt Jensen

  Bjarne Skøtt Jensen

  E-mail: bj@bjsj.dk
  Mobil: 20 45 61 04
  Adam Elkheir

  Adam Elkheir

  E-mail: adam@bjsj.dk
  Mobil: 61 13 01 50
  Katrine Helding Lund | Bjsj.dk

  Katrine Helding Lund

  E-mail: khl@bjsj.dk
  Mobil: 20 45 41 40

  Forældreansvarssager i Familieretshuset

  Familieretshuset er en vigtig instans inden for familieretten, der spiller en central rolle i sager vedrørende forældreansvar. Familieretshuset er en særlig myndighed, der har til opgave at hjælpe forældre med at finde en løsning i tilfælde af uenigheder i sager vedrørende eksempelvis forældremyndighed, bopæl eller samvær.

   

  I Danmark starter de fleste forældreansvarssager i Familieretshuset. Dette skyldes, at Familieretshuset er en neutral og uvildig part, der kan vejlede og assistere forældre i at nå frem til enighed om afgørende spørgsmål vedrørende deres børn. Forældre kan selv henvende sig til Familieretshuset, eller sagen kan blive henvist til Familieretshuset af andre offentlige myndigheder, såsom kommunen eller sundhedsplejersker.

   

  Når en sag om forældreansvar starter i Familieretshuset, er det først og fremmest formålet at finde den bedst mulige løsning, der varetager barnets interesser og behov. Familieretshuset tilbyder en række rådgivningstilbud og mæglingsprocesser, hvor forældrene kan tale sammen og forsøge at komme frem til en løsning, der tager hensyn til både børnenes og forældrenes interesser. Læs mere om mulighederne for familiemægling hos Familieretshuset.

   

  Desværre er det ikke altid muligt for forældrene at nå til enighed. Hvis Familieretshuset vurderer, at der ikke kan opnås enighed mellem forældrene, kan de vælge at træffe en afgørelse i sagen. Familieretshuset har beføjelse til at træffe endelige- og midlertidige afgørelser i forældreansvarssager, når det skønnes nødvendigt.

  Afgørelser kan påklages

  Det skal dog nævnes, at afgørelser truffet af Familieretshuset kan påklages. Dette betyder, at hvis én af forældrene er uenig i Familieretshusets afgørelse, kan de vælge at påklage sagen. Klagen skal indgives til Familieretshuset, der derefter bliver sagen sendt videre til Retten såfremt, Familieretshuset fastholder afgørelsen.

  Forældreansvarssager i retten

  Når sagen sendes videre til Retten, vil en dommer blive involveret. Retten vil da tage stilling til sagen og træffe en endelig afgørelse eller sende sagen tilbage til Familieretshuset til fornyet behandling. Det er vigtigt at bemærke, at Familieretshusets afgørelse ikke automatisk bliver stadfæstet af Retten. Retten har sin egen vurdering af sagen og kan komme til et andet resultat end Familieretshuset.

  Valg af rette advokat

  Forældreansvarssager kræver juridisk ekspertise, og det er derfor afgørende at vælge en advokat, der både er kompetent og erfaren. Jensen Advokatfirma er det ideelle valg i denne type sager, idet vore advokater besidder et dybdegående kendskab til forældreansvarssager generelt og er fuldt ud i stand til at bistå dig på bedst mulig vis.

   

  Jensen Advokatfirma har opbygget et solidt ry for at yde professionel og pålidelig juridisk bistand i forbindelse med bistand i sager i Familieretshuset. Vi forstår, at sager vedrørende børn som oftest er følelsesladede samt krævende og vore advokater er yderst erfarne i at håndtere dem med empati og omhu. Hos os er du fra start til slut sikret en god dialog i trygge rammer.

   

  Endelig garanterer vi høj faglighed i vort arbejde. Vore advokater er specialiserede i forældreansvarssager og har oparbejdet en omfattende ekspertise inden for området. Vi er engagerede i at opnå de bedst mulige resultater for vores klienter og vil arbejde hårdt for at sikre deres rettigheder og interesser.

  Fri proces

  Det er vigtigt at bemærke, at det ikke er muligt at anmode om fri proces i sager, der behandles i Familieretshuset.

  I Byretten har du mulighed for at anmode om fri proces, hvilket indebærer, at du kan få dækket sagens omkostningerne af det offentlige til din advokat i forbindelse med retssagen. Dette kræver, at din årlige indtægt er under en bestemt beløbsgrænse. Du kan læse mere om de økonomiske betingelser for bevilling af fri proces hos Civilstyrelsen.

   

  Hos Jensen Advokatfirma håndterer vi alt det praktiske i forbindelse med at anmode Retten om fri proces.

   

  Udfyldelse af anmodning om forældremyndighed, bopæl og samvær
  Når du indsender en anmodning til Familieretshuset, bedes du venligst angive, at vi repræsenterer dig i Familieretshuset, således at vi på kontoret kan modtage en kopi af sagens indhold både nu og i fremtiden. Dette er nødvendigt for at sikre en fuldstændig korrekt og præcis rådgivning til dig som vores klient.

   

  Udfyld din anmodning direkte hos Familieretshuset.

  Kontakt os for et uforpligtende møde

  Når du vælger at kontakte Jensen Advokatfirma, kan du føle dig fuldstændig tryg ved at dele dine fortrolige oplysninger. Vore erfarne advokater er dedikerede til at lytte, forstå og vejlede dig i din sag. Vi tilbyder naturligvis et uforpligtende og professionelt møde, hvor dine behov er i fokus.

   

  Kontakt os gerne for et møde.