Advokat til retssager

Gratis og uforpligtende snak

Få det første møde og en vurdering af din retssag helt gratis hos Jensen Advokatfirma.

Ring på 7680 1690

Skriv på bj@bjsj.dk

 

Eller udfyld nedenstående formular:
  Bjarne Skøtt Jensen

  Bjarne Skøtt Jensen

  E-mail: bj@bjsj.dk
  Mobil: 20 45 61 04
  Adam Elkheir

  Adam Elkheir

  E-mail: adam@bjsj.dk
  Mobil: 61 13 01 50

  Mie Støttrup

  E-mail: mss@bjsj.dk
  Mobil: 29 45 60 07

  PROCESADVOKATER

  Mere end 500 retssager over de sidste 20 år, heraf 12 sager for Højesteret, mere end 100 sager ved Østre- og Vestre Landsret, og et ikke ubetydeligt antal sager ved voldgiftsretter.

  Stor erfaring med retssager

  Jensen Advokatfirma er et af landets førende indenfor førelse af retssager, og vi bruger vores erfaring og ekspertise til at skaffe dig et optimalt resultat, hvis du har en verserende retssag.

  Som procesadvokater med procedureerfaring, kan vi bistå dig optimalt i forbindelse med retssager.

  Et stort antal af vores sager er trykt i forskellige domsamlinger, hvor man kan søge domme og domsresultater.

   

  Dommene er offentliggjort i forsikrings- og erstatningsretslige domssamlinger, tidsskrift for bolig- og byggeret, tidsskrift for familie- og arveret, tidsskrift for kriminalret og sidst men ikke mindst i ugeskrift for retshjælp.

   

  Afgørelserne offentliggøres når sagerne er principielle, eller har almen interesse.

   

  Vi fører civile retssager, som er retssager mellem private, og evt. mellem private og erhvervsdrivende. Vi fører også familieretsager – typisk sager om forældremyndig, bopæl eller samvær.

  Endvidere fører vi også sager ved skifteretten om arveretslige spørgsmål.

  Fri proces/Retshjælp

  Vi hjælper også med at søge om fri proces eller retshjælp, således at omkostningerne til en retssag kan holdes på et minimum.

  Fri proces indebærer, at alle omkostninger betales i forbindelse med sagens førelse – dette gælder også omkostningerne til modparten, og eventuelle udgifter til syn og skøn og lignende.

  Retshjælp via forsikring dækker indenfor det aftalte maksimum for dækning – Typisk kr. 200 – 250.000.

  Forberedelse af en retssag

  Forberedelse og planlægning af en retssag er et specialområde, som kræver stor viden om civilprocessen, om procesretten i al almindelighed samt viden om reglerne om bevisførelse.

  Det er vigtigt i forbindelse med førelsen af retssager, at få ført beviset – enten ved gennemførelse af syn og skøn eller ved afhøring af vidner og fagfolk – så dommeren bliver bibragt den nødvendige viden, som sætter ham i stand til at træffe en korrekt afgørelse om den uoverensstemmelse, der er forelagt ham.

  Byret, landsret og Højesteret

  Vi har møderet for byret, landsret og Højesteret og kan således følge sagerne til døren, hele vejen igennem retssystemet.

  Retssagsadvokater

  Vore retssagsadvokater behersker den juridiske disciplin retssagsbehandling, som er et af advokatfirmaets absolutte spidskompetencer

  Det er vort erklærede mål, at vi også fremover vil holde os helt ajour om de regler og tendenser, der forekommer på området.