Anpartsselskab

Gratis og uforpligtende snak

Få det første møde og en vurdering af din sag helt gratis hos Jensen Advokatfirma.

Ring på 7680 1690

Skriv på bj@bjsj.dk

 

Eller udfyld nedenstående formular:
  Bjarne Skøtt Jensen

  Bjarne Skøtt Jensen

  E-mail: bj@bjsj.dk
  Mobil: 20 45 61 04
  Benjamin Kristensen | Bjsj.dk

  Benjamin Kristensen

  E-mail: ben@bjsj.dk
  Mobil: 20 45 70 18

  APS – OPRETTELSE OG STIFTELSE AF APS – FAST PRIS 1.195 KR.

  Et anpartsselskab forkortes ApS, og betegnelsen anpartsselskab eller forkortelsen ApS skal fremgå af selskabets navn. Det er et såkaldt kapitalselskab, og de nærmere regler for bl.a. stiftelse, selskabets organisation og deltagernes hæftelse er derfor reguleret i selskabsloven.

  Oprettelse af ApS

  Et anpartsselskab kan stiftes af flere i forening eller blot af en enkelt person. Reglerne herom findes i selskabsloven. Stiftelsen er delt op i følgende tre faser: først udarbejder og underskriver stifterne af selskabet et stiftelsesdokument, der bl.a. skal indeholde oplysninger om selskabets vedtægter og om, hvordan den fornødne kapital tilvejebringes. Herefter skal der skrives et dokument der angiver, hvem der er ejere af kapitalandelene i selskabet, og til slut skal selskabet anmeldes til registrering hos Erhvervsstyrelsen

  Kapitalkrav

  For at starte et anpartsselskab, skal selskabet have en startkapital på 50.000 kr. Til sammenligning er kapitalkravet for aktieselskaber 500.000 kr. Selskabskapitalen behøver ikke foreligge kontant, men kan også udgøres af indskudte aktiver (aportindskud). De indskudte aktiver skal forinden værdiansættes af en revisor for at kunne tælle som selskabskapital.

  Ejerforhold

  Et anpartsselskab kan ejes af en enkelt person eller flere i fællesskab, ligesom også andre selskaber kan eje hele eller dele af et anpartsselskab. Ejerandelene i selskabet afgøres af hvor stor en del af anparterne hver enkelt deltager i selskabet ejer.
  Organisation og ledelse
  Et anpartsselskab kan ledelsesmæssigt være organiseret på forskellige måder. Der skal som minimum altid være en direktion, men man kan også have en struktur med både en direktion og en bestyrelse eller en direktion og et tilsynsråd.

  Deltagernes hæftelse

  Anpartsselskaber er kapitalselskaber, og i kapitalselskaber er selskabets formue og økonomiske forhold adskilt fra deltagernes; det betyder, at skulle selskabet komme i økonomiske vanskeligheder, hæfter deltagerne alene med det beløb, de har købt anparter for og ikke med deres personlige formue. Der kan være tilfælde, hvor dette udgangspunkt et fraveget, eksempelvis hvis et pengeinstitut har stillet som krav, at en eller flere deltagere hæfter personligt for tilbagebetaling af et lån. En sådan personlig hæftelse for et anpartsselskab er dog kun mulig på baggrund af en særlig og særskilt aftale herom.

  Beskatning

  Anpartsselskaber er selvstændige skattesubjekter, og derfor svares der skat af fortjenesten i selskabet. Dette sker efter selskabsskattereglerne. Omvendt kan et evt. underskud modregnes i fremtidige indkomstår i selskabet. Dit anpartsselskab har derfor ikke samme betydning for din personlige indkomst som et interessentselskab eller enkeltmandsvirksomhed. Hvis du får udbetalt løn fra dit anpartsselskab, så skal du svare A-skat og AM-bidrag ligesom øvrige ansatte. Udbytte fra din ejerandel behandles i stedet efter reglerne om udbytteskat.

  Årsrapport – og fravalg af revision

  Anpartsselskaber skal som hovedregel udarbejde og offentliggøre et regnskab – en årsrapport.  Årsrapporten skal som udgangspunkt ikke revideres af en revisor hvis der er tale om en opstart af virksomhed.

  Anpartsselskaber kan fravælge revision, hvis de to regnskabsår i træk ikke overskrider to af disse 3 punkter på balancedagen:

  • en balancesum på 4 mio. kr.
  • en nettoomsætning på 8 mio. kr. og
  • et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

  Et nystiftet ApS kan efter det første regnskabsår fravælge revision af årsrapporten, hvis de ikke på balancedagen for det første regnskabsår overskrider to af de tre førnævnte punkter. Anpartsselskaber kan også fravælge revision allerede ved stiftelsen af selskabet.

  Årsrapporten skal afsluttes og indsendes til Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter årsregnskabets afslutning. Inden indsendelse til Erhvervsstyrelsen skal årsrapporten godkendes til generalforsamlingen. Årsrapporten offentliggøres efter, at Erhvervsstyrelsen har gennemset rapporten. Oplysninger om selskabets økonomi og lignende er herefter offentligt tilgængelige.

  Stiftelse af ApS til fast lav pris – fra dag til dag

  Vi vil gerne være behjælpelige med at stifte dit nye selskab og vi tilbyder komplet stiftelse til en fast lav pris på kr. 1.195 + moms. Vi er online med Erhvervsstyrelsen og stifter selskaber effektivt og hurtigt fra dag til dag.

  Du kan også læse mere på vores særskilte side om oprettelse af ApS.