Få samvær med dit barn

Gratis og uforpligtende snak

Få det første møde og en vurdering af din samværssag helt gratis hos Jensen Advokatfirma.

Ring på 7680 1690

Skriv på bj@bjsj.dk

 

Eller udfyld nedenstående formular:
  Bjarne Skøtt Jensen

  Bjarne Skøtt Jensen

  E-mail: bj@bjsj.dk
  Mobil: 20 45 61 04
  Adam Elkheir

  Adam Elkheir

  E-mail: adam@bjsj.dk
  Mobil: 61 13 01 50
  Katrine Helding Lund | Bjsj.dk

  Katrine Helding Lund

  E-mail: khl@bjsj.dk
  Mobil: 20 45 41 40

  Få hjælp af advokat til samvær

  Få hjælp fra et stærkt hold af familieretsadvokater. Vi er specialister inden for forældremyndighed, bopæl og samvær.

   

  Du kan få gratis advokatbistand til din samværssag

  Samvær

  Efter separation eller skilsmisse kan det være nødvendigt at fastsætte en samværsordning mellem forældrene og deres børn. Samværsfordelingen er afgørende for at sikre, at børnene fortsat kan opretholde en sund og stabil relation til begge forældre.

   

  Formålet med samværsfordelingen er at sikre, at børnene har mulighed for at opbygge og opretholde et godt og nært forhold til begge forældre, selvom de ikke længere bor sammen. Det er vigtigt at skabe en struktur, der tager hensyn til børnenes behov, alder og udviklingsstadie samt forældrenes ressourcer og muligheder.

  Samværsordning

  En samværsordning kan aftales mellem forældrene eller fastsættes af Familieretshuset, hvis forældrene ikke kan blive enige. Typisk vil samværsordningen omfatte faste perioder, hvor børnene bor hos hver af forældrene samt regler for ferier og højtider.

   

  Det kan være en kompleks og følelsesladet proces at indlede en sag vedrørende fastsættelse af samvær og det vil derfor kræve den helt rette juridiske ekspertise for sikre, at du kommer trygt igennem processen.

   

  Hvis du befinder dig i en situation, hvor du har behov for juridisk rådgivning og bistand i forbindelse med opstart af en sag vedrørende samvær, er det fuldstændig afgørende at finde en advokat, der har specialiseret sig i denne sagstype. En erfaren advokat hjælper dig med at forstå dine rettigheder, varetage dine interesser og ikke mindst sikre, at sagen behandles professionelt.

  Samværssager

  Forældreansvarssager begynder typisk ved Familieretshuset, der fungerer som en central myndighed, der håndterer og træffer afgørelser i forbindelse med familieretlige spørgsmål og tvister.

   

  Familieretshuset er ofte det første stop for forældre, der søger rådgivning eller ønsker at indlede en forældreansvarssag
  Når en sag om samvær indledes ved Familieretshuset, vil de forsøge at bistå forældrene med at nå frem til en frivillig aftale. Såfremt forældrene ikke kan nå til enighed gennem Familieretshuset, vil sagen bliver oversendt til Byretten.

   

  Byretten har beføjelse til at træffe afgørelse i forældreansvarssager og kan tage stilling til udestående spørgsmål og i sidste ende afsige dom i sagen. Såfremt det ønskede resultat ikke opnås ved Byretten, har du mulighed for at anke dommens resultat til Landsretten efter drøftelse herom med din advokat.

  Dom vedrørende forældremyndighed og samvær

  Se dom fra Vestre Landsret vedr. forældremyndighed og samvær på siden Forældremyndighed, hvor vi repræsenterede far.

  Dom vedrørende bopæl og samvær

  I en ankesag vedrørende bopæl og samvær repræsenterede vi far i Landsretten.

   

  Byretten havde truffet afgørelse om, at parternes fællesbarn skulle have bopæl hos mor, og at samværet mellem vores klient og barnet skulle reduceres markant. Far valgte at anke dommen.

   

  Efter skilsmissen besluttede parterne under sagens behandling i Byretten, at samværet med deres barn skulle foregå i deres fælles hjem, hvor de boede skiftevis i 7 dage ad gangen med barnet.

   

  Mor havde i denne periode udfordringer med at samarbejde omkring samværet og rammerne herfor. Ydermere havde mor ingen fast bopæl under sagens behandling.

   

  Efter gennemgang af sagen på ny og parternes forklaringer vurderede Landsretten, at det var far, der bedst kunne sikre barnet den ro og stabilitet, som var nødvendig for at give barnet en stabil og tryg hverdag.

   

  Far blev anset for at have de bedste forudsætninger for at opfylde barnets behov og skabe en positiv og støttende opvækst. Dette blev anset for væsentligt i forbindelse med fastsættelsen af barnets bopæl og samvær. Landsretten ændrede dermed Byrettens oprindelige dom med henblik på at skabe de bedste betingelser for barnets trivsel og udvikling i fremtiden.

   

  Far blev anerkendt for sine evner til at fungere som en stabil omsorgsperson for barnet, og det blev derfor besluttet, at barnet skulle have bopæl hos ham. Denne afgørelse blev truffet med barnets tarv for øje, og far blev betragtet som den bedste person til at sikre barnets trivsel.

  Advokat til samværssager

  Samværssager kræver juridisk ekspertise og det er derfor afgørende at vælge en advokat, der både er kompetent og erfaren. Jensen Advokatfirma er det ideelle valg i denne type sager, idet vores advokater besidder et dybdegående kendskab til forældreansvarssager generelt og er fuldt ud i stand til at bistå dig på bedst mulig vis.

   

  Jensen Advokatfirma har opbygget et solidt ry for at yde professionel og pålidelig juridisk bistand i forbindelse med samværssager. Vi forstår, at sager vedrørende fastsættelse af samvær med dine børn kan være følelsesladede samt krævende og vores advokater er yderst erfarne i at håndtere dem med empati og omhu. Hos os er du fra start til slut sikret en god dialog i trygge rammer.

   

  Endelig garanterer vi høj faglighed i vores arbejde. Vores advokater er specialiserede i forældreansvarssager og har oparbejdet en omfattende ekspertise inden for området. Vi er engagerede i at opnå de bedst mulige resultater for vores klienter og vil arbejde hårdt for at sikre deres rettigheder og interesser.

  Fri proces i samværssager

  I Byretten har du mulighed for at anmode om fri proces, hvilket indebærer, at du kan få dækket sagens omkostningerne af det offentlige til din advokat i forbindelse med retssagen. Dette kræver, at din årlige indtægt er under en bestemt beløbsgrænse. Du kan læse mere om de økonomiske betingelser for bevilling af fri proces hos Civilstyrelsen.

   

  Hos Jensen Advokatfirma håndterer vi alt det praktiske i forbindelse med at anmode Retten om fri proces.

  Kontakt os for et uforpligtende møde

  Når du vælger at kontakte Jensen Advokatfirma, kan du føle dig fuldstændig tryg ved at dele dine fortrolige oplysninger. Vores erfarne advokater er dedikerede til at lytte, forstå og vejlede dig i din sag. Vi tilbyder naturligvis et uforpligtende og professionelt møde, hvor dine behov er i fokus.

   

  Kontakt os gerne allerede i dag for et møde.