Ungdomskriminalitetsnævnet

Gratis og uforpligtende snak

Få det første møde og en vurdering af din nabosag helt gratis hos Jensen Advokatfirma.

Ring på 7680 1690

Skriv på bj@bjsj.dk

 

Eller udfyld nedenstående formular:
  Bjarne Skøtt Jensen

  Bjarne Skøtt Jensen

  E-mail: bj@bjsj.dk
  Mobil: 20 45 61 04
  Jesper Håkonsson

  Jesper Håkonsson

  E-mail: jh@bjsj.dk
  Mobil: 20 45 55 85

  Hvis myndighederne vurderer, at et barn eller ung i alderen 10-17 år er ved at komme eller er kommet ud i kriminalitet, kan den unge og forældrene blive indkaldt til et møde i Ungdomskriminalitetsnævnet (Dette gælder således også selvom barnet er under den kriminelle lavalder).

  Gratis advokatbistand

  Den unge har i alle tilfælde ret til at få en advokat beskikket. Advokaten deltager i mødet i Ungdomskriminalitetsnævnet sammen med den unge og forældrene. Advokaten er udelukkende på den unges side og kan sikre den unges retssikkerhed og endvidere medvirke til, at forløbet bliver mere trygt for både den unge og forældrene.

  Møde i Ungdomskriminalitetsnævnet

  Der skal være et Ungdomskriminalitetsnævn i samtlige danske politikredse.

  Ungdomskriminalitetsnævnet består af en dommer, en sagsbehandler fra kommunen samt en repræsentant fra politiet. Man har mødepligt, hvis man bliver indkaldt til et møde Ungdomskriminalitetsnævnet.
  Såvel den unge og forældrene bør tage mødet meget alvorlig.

  Sanktioner

  Ungdomskriminalitetsnævnet kan pålægge den unge forskellige sanktioner, der både kan have karakter af oprydning, rengøring eller reparation efter den handling, som har medført indkaldelsen mødet.
  Sanktionerne vil endvidere have karakter af et forbedringsforløb, som består af en handlingsplan, som skal få den unge væk fra en kriminel løbebane.

  Kontakt Jensen Advokatfirma

  Kontakt os straks, hvis du eller dit barn er blevet indkaldt til et møde i Ungdomskriminalitetsnævnet – Det koster ikke noget. Vi rådgiver om det videre forløb.

  Dine rettigheder:

  Vær opmærksom på at du som part i en sag i Ungdomskriminalitetsnævnet, har lovbestemte rettigheder, som bl.a. omfatter:

   

   • Ret til se sagens akter (Vi sørger for at fremskaffe disse)
   • Ret til at udtale dig om sagen.
   • Få gratis advokatbistand i visse situationer – Kontakt os for at få afdækket mulighederne for gratis advokatbistand.

   

  Se mere om Ungdomskriminalitetsnævnet