Tandlæge klagenævnet

Kontakt nu

Få det første møde og en vurdering af din sag helt gratis hos Jensen Advokatfirma.

Ring på 7680 1690

 

Eller udfyld nedenstående formular:
  Advokat Bjarne Jensen | Bjsj.dk

  Klage over tandlæge

  Sædvanligvis er det Styrelsen for Patientsikkerhed, der tager sig af de klager, som kan opstå i forbindelse med kontakten til det danske sundhedsvæsen. Men når det drejer sig om en klage over tandlæge, forholder det sig anderledes. Her skal du nemlig rette din klage til det regionale tandlægenævn.

  Inden du påbegynder din klage, bør du rette henvendelse til Jensen Advokatfirma. Vi har stor erfaring med at føre den type af sager og kan sørge for, at du udfylder klagen korrekt og medtager alle de oplysninger, som er nødvendige for, at du kan få medhold i din klage over en tandlæge. På samme tid kan vi vurdere sagens art og fortælle dig om dine chancer for at få medhold. Vi sørger for alle praktiske foranstaltninger og står naturligvis også for kommunikationen med alle involverede parter.

  Hvordan klager du over en tandlæge?

  Men lad os vende tilbage til selve klagen. Du kan klage både over den behandling, som du har modtaget, ligesom du kan klage over pris og service. Hvad angår servicen, er der her tale om et emne, som i høj grad har en subjektiv værdi, og det kan være særdeles svært at nå til enighed om, hvad et acceptabelt serviceniveau indebærer.

  Du kan naturligvis også klage over selve den behandling, som du har modtaget. Det kan være, at du mener, at den er mangelfuld eller blot har gjort dine oprindelige problemer værre. Men du kan også klage, hvis du mener, at eksempelvis en ordinær tandrensning har givet dig mén.

  Dertil kan du klage over overenskomstmæssige forhold. Det kan du gøre, hvis du ikke har modtaget et skriftligt prisoverslag på en behandling, som koster mere end 2.500 kroner, ligesom du kan klage, hvis du mener, at tandlægen har skrevet en behandling på regningen, du ikke mener at have modtaget.

  Det kan være forbundet med en del besværligheder at finde ud af, om du rent faktisk har en sag, der kan holde i retten, da lovgrundlaget er temmelig indviklet. Så kan det godt betale sig, at du retter henvendelse til Jensen Advokatfirma og taler med os om hele sagen. Vi kan hjælpe dig videre og få det bedste ud af situationen.

  Sagsgangen ved klage over tandlæge

  Det er sjældent, at du kommer til at opleve, at sagsgangen i sager af denne art er ligetil. Og det gør sig heller ikke gældende, når du ønsker at føre en klagesag vedrørende en behandling hos en tandlæge.

  Processen for en klagesag kan være lang og ser sædvanligvis sådan ud:

  •     Du skal sende din klage til regionen, hvor tandlægen har hjemme
  •     Herefter vurderer regionen, hvem der skal behandle klagen
  •     Din klage sendes videre til rette instans – enten samarbejdsudvalget eller regionstandlægenævnet
  •     Regionstandlægenævnet kan bede eksterne kræfter om at gennemgå din behandling
  •     Når sagen er behandlet, træffes en afgørelse, som skal indeholde en begrundelse
  •     Du såvel som den involverede tandlæge kan anke afgørelsen
  •     Du kan også vælge at føre sagen videre ved de civile domstole

  Som du kan se, er der tale om et tungt og bureaukratisk system, hvor en masse forskellige mennesker skal tage en beslutning, der vedrører dig. Lad os fra Jensen Advokatfirma hjælpe dig videre. Vi kan bevare overblikket og sørge for, at du hele tiden er et skridt foran.

  Kan du få erstatning?

  Du har også mulighed for at søge erstatning i form af økonomisk kompensation. Her skal du igen være opmærksom på, at reglerne også på det område er ganske indviklede og indeholder en myriade af bestemmelser og paragraffer. Skulle du endelig få din erstatning, kan du få os fra Jensen Advokatfirma til at vurdere, om erstatningen står i forhold til de skader, som du desværre har pådraget dig i forbindelse med dit tandlægebesøg. Om nødvendigt fører vi gerne din sag ved den civile domstol.

  Kontakt Jensen Advokatfirma i dag og få den nødvendige hjælp

  På denne side har vi givet dig et overblik over sagsgangen og dine muligheder for at søge erstatning samt klage over en tandlæge. Vi anbefaler altid, at du retter henvendelse til en advokat, som har forstand på alle de spørgsmål, der dukker op, når du skal klage over en tandlæge og søge erstatning. Det er – hævet over enhver tvivl – din allerbedste chance for at ende med et resultat, som du bliver tilfreds med.