Straffesager

Gratis og uforpligtende snak

Få det første møde og en vurdering af din straffesag helt gratis hos Jensen Advokatfirma.

Ring på 7680 1690

Skriv på bj@bjsj.dk

 

Eller udfyld nedenstående formular:
Bjarne Skøtt Jensen

Bjarne Skøtt Jensen

E-mail: bj@bjsj.dk
Mobil: 20 45 61 04
Jesper Håkonsson

Jesper Håkonsson

E-mail: jh@bjsj.dk
Mobil: 20 45 55 85

Vi har mange års erfaring som forsvarsadvokater og vi har fokus på at give dig et stærkt forsvar, eksempelvis:

  • At enhver rimelig tvivl kommer dig til gode,
  • At dine rettigheder som sikret bliver overholdt,
  • At give dig støtte i en svær tid,
  • At svare på de mange spørgsmål du helt sikkert har om sagens gang.
Anholdt?

Hvis du  er anholdt, så har du krav på at få en forsvarsadvokat

I det tilfælde hvor du bliver anholdt af politiet, har du ret til at kontakte en forsvarsadvokat. (Du har som hovedregel også krav på, at din familie eller dine nærmeste bliver kontaktet, og får at vide du er anholdt, og er i politiets varetægt.)

 

Vores bistand som Forsvarsadvokater.

Som anholdt har du behov for hurtig bistand, vi bistår i straffesager i det meste af landet, og sikrer dine rettigheder.

 

Frit valg af Forsvarsadvokat?

Ja, der er frit valg af forsvarsadvokat. Ofte beskikkes der en beneficeret advokat i forbindelse med den første afhøring eller ved grundlovsforhøret. Selvom retten har beskikket en forsvarsadvokat, så har du som hovedregel ret til – til enhver tid – at skifte til en anden forsvarsadvokat efter dit eget ønske.

Sådan får du os som forsvarsadvokater.
I de tilfælde hvor du ikke selv har mulighed for at kontakte os, kan du gøre følgende:

  • Give meddelelsen til arrestforvareren (i praksis til personalet) i arresten om, at de meddele os at du ønsker os som forsvarsadvokat.
  • Bed arrestforvareren (i praksis til personalet) i arresten om, at de meddele retten om, at du ønsker os som forsvarsadvokat.
  • Skriv til din familie, at du ønsker at skifte til os som forsvarer, brevet vil kunne gives til os, hvorefter vi tager os af resten.
  • Er du underlagt brevkontrol, kan du udstede en fuldmagt til din familie med henblik på skift til os som forsvarsadvokat, herefter tager vi os af resten.

 

Varetægtsfængslet?

Hvis du er varetægtsfængslet

Bliver du anholdt, så skal du senest 24 timer efter anholdelsen, stilles for en dommer i et såkaldt ”grundlovsforhør” Politiet vil forinden forsøge at afhøre dig.

Du skal huske, at du ikke har pligt til at tale med politiet, ofte kan det være en fordel ikke at udtale sig.

Bestemmer dommeren, at du skal varetægtsfængslet, så er her et par nyttige informationer:

Når politiet anholder dig, ved afhøringen, og i grundlovsforhøret skal du have at vide, hvad du er sigtet for.

Du skal også have at vide, at du har ret til en forsvarsadvokat.

Du har selv ret til at vælge, hvilken advokat du vil have. Ved grundlovsforhøret vil der altid være en advokat, men du har ret til at vælge en anden.

Hvis du ønsker os som forsvarsadvokater, kan du fortælle det til retten, politiet eller personalet i arresten.

 

 

Det koster ikke ekstra selv at vælge sin forsvarer:

Omkostningerne til forsvarsadvokat betales i første omgang af det offentlige, og taksterne for advokaten når denne beskikkes er den samme, uanset hvem du vælger.

 

Varetægtsfængsling!

Du kan højst varetægtsfængsles for 4 uger ad gange, og denne kan løbende forlænges. Politiet skal naturligvis behandle din sag hurtigst muligt, men i realiteten er der ikke nogen tidsbegrænsning på, hvor lang tid du kan være varetægtsfængslet.

En af opgaverne for en forsvarsadvokat, er således også at presse på, så din sag bliver behandlet så hurtigt som muligt. Den tid du sidder varetægtsfængslet tæller med som afsonet tid, i en eventuel dom.

 

Kontakt til familie og din advokat

Bestemmer dommeren i grundlovsforhøret, at du skal fængsles, så har du krav på at ringe til din familie. Samtalens emner kan dog være begrænset, hvis du er underlagt kontrol. Under varetægtsfængslingen har du altid ret til at komme i kontakt med din forsvarsadvokat. Det nemmeste er at bede personalet i arresten om at ringe til advokaten. Forsvarsadvokaten har tavshedspligt, så der er ikke noget du ikke kan drøfte med denne.

Så længe du sidder varetægtsfængslet har du ret til – inden for de fastsatte rammer – at modtage besøg af din familie. Disse besøg kan være med eller uden arrestens eller politiets tilstedeværelse. Det afhænger af hvad din sag handler om.

Har du spørgsmål til din sag, så kontakt os endelig og stil dine spørgsmål!

 

Mistænkt?

Hvis du er mistænkt

Når det fortælles i pressen eller andre steder, at en person er mistænkt, så er det i realiteten sådan, at når man er mistænkt af politiet, så bliver man i langt de fleste tilfælde også sigtet. Er du mistænkt og sigtet, så betyder det, at politiet har en mistanke for at du har begået noget strafbart. Har politiet en sådan mistanke, så har du krav på at få det at vide.

Ind i mellem foretager politiet det der kaldes en ”afhøring af en mistænkt, med en sigtets rettigheder”. I dette tilfælde er politiets mistanke ikke stærk nok til at du – på tidspunktet – kan sigtes.

Uanset om du er mistænkt, eller sigtet, så har du den samme ret, nemlig:

  • Retten til ikke at udtale dig til politiet.
  • Retten til at få en forsvarsadvokat.

 

Sigtet?

Hvis du er sigtet

I de tilfælde hvor du er sigtet, så skal politiet informere dig om at du er sigtet, men de skal også fortælle dig, hvad de mener du har gjort. Du skal også have at vide hvornår gerningen skulle være begået, og eventuelt sammen med hvem. Du skal også have at vide, at du ikke har pligt til at udtale dig til politiet, og at du har ret til en forsvarsadvokat.

I mange tilfælde tænker folk at de sagtens kan blive afhørt, uden at have en forsvarsadvokat. Det kan i mange tilfælde vise sig, ikke at være den bedste strategi. Ofte er den bedste strategi nemlig ikke at udtale sig indledningsvist. Men dette vil en erfaren forsvarsadvokat rådgive om i forhold til den konkrete sag.

 

”Gratis” advokat

Når politiet fortæller dig, at du har ret til en forsvarsadvokat så siger de som oftest også, at du skal betale sagens regningen, hvis du bliver dømt. Efter vores opfattelse, får denne melding nogle sigtede til at tro, at det er en god ide at udtale uden en advokat er til stede, og derved spare regningen. Hvis du frifindes, eller politiet frafalder sigtelsen, så vil Staten betale regningen. Sagen vil således være uden omkostninger for dig.

Dømmes du, så skal du betale sagens omkostninger, men det er ofte set, at staten dropper kravet, eksempelvis hvor den dømte er dårligt stillet økonomisk.

 

Advokaten kan være “gratis”

Når politiet fortæller dig, at du har ret til en advokat fortæller de også, at du skal betale sagens omkostninger, hvis du bliver dømt. Det kan få nogle til at tro, at det er en god idé at udtale sig uden en advokat , for så kan man spare omkostningerne. Det er ikke fuldstændig korrekt. I første omgang betaler det offentlige sagens omkostninger også advokatens salær.

Ankesager:

Er du dømt i byretten, og er du ikke helt tilfreds med resultatet af retssagen, så har du mulighed for at anke dommen. Dette kan gøres direkte til dommeren i retslokalet, men ankemeddelelse kan også fremsættes til personalet i arrest eller fængsel eller til politiet. Din forsvarsadvokat kan også anke sagen hvis du ønsker det.

 

Der er intet krav om at man skal beholde den advokat man havde i Byretten. Ønsker du således at vi skal bistå dig i ankesagen ved Landsretten, så er du meget velkommen til at kontakte os.