Straffesager

Gratis og uforpligtende snak

Få det første møde og en vurdering af din straffesag helt gratis hos Jensen Advokatfirma.

Ring på 7680 1690

Skriv på bj@bjsj.dk

 

Eller udfyld nedenstående formular:
  Bjarne Skøtt Jensen

  Bjarne Skøtt Jensen

  E-mail: bj@bjsj.dk
  Mobil: 20 45 61 04
  Jesper Håkonsson

  Jesper Håkonsson

  E-mail: jh@bjsj.dk
  Mobil: 20 45 55 85

  Vi har mange års erfaring som forsvarsadvokater og vi har fokus på at give dig et stærkt forsvar, eksempelvis:

  • At enhver rimelig tvivl kommer dig til gode,
  • At dine rettigheder som sikret bliver overholdt,
  • At give dig støtte i en svær tid,
  • At svare på de mange spørgsmål du helt sikkert har om sagens gang.

   

  Afhøring?

  Afhøring hos politiet

  Politiet tilsiger folk, som de ønsker at snakke med til en afhøring. Det gælder både vidner, mistænkte og sigtede.

  Vidner kan – hvis de er forurettede (ofre for forbrydelse) – have ret til en bistandsadvokat.

  Ofte ringer politiet ud og forsøger at lave en aftale om afhøring. Andre gange bliver der sendt et brev.

   

  Det skal understreges, at ingen pligt har til at udtale sig til politiet. Det eneste politiet kan kræve er oplysning om navn, adresse og fødselsdato.

  Mistænkte og sigtede har altid ret til en forvarer, som bør gennemgå sagens akter forud for en eventuel afhøring hos politiet. Hvis du er tilsagt til en afhøring så bør du rådføre dig med en forsvarsadvokat.

   

  Kontakt Jensen Advokatfirma

  Du kan som part i en straffesag altid ringe til advokaterne i Jensen Advokatfirma og stille spørgsmål til straffesagens gang. Det første opkald er gratis. Ved denne samtale klarlægger vi sammen, om du har behov for bistand i forbindelse med en afhøring, herunder om du har brug for en forsvarer, og om du i det hele taget skal udtale dig til politiet under en afhøring.

   

   

  Mistænkt?

  Hvis du er mistænkt

  Når det fortælles i pressen eller andre steder, at en person er mistænkt, så er det i realiteten sådan, at når man er mistænkt af politiet, så bliver man i langt de fleste tilfælde også sigtet. Er du mistænkt og sigtet, så betyder det, at politiet har en mistanke om, at du har begået noget strafbart. Har politiet en sådan mistanke, så har du krav på at få det at vide.

  Ind i mellem foretager politiet det, der kaldes en ”afhøring af en mistænkt, med en sigtets rettigheder”. I dette tilfælde er politiets mistanke ikke stærk nok til at du – på nuværende tidspunkt – kan sigtes.

   

  Uanset om du er mistænkt, eller sigtet, så har du den samme ret, nemlig:

  • Retten til ikke at udtale dig til politiet.
  • Retten til at få en forsvarsadvokat.

   

  Sigtet?

  Hvis du er sigtet

  Hvis du er sigtet, så skal politiet informere dig om, at du er sigtet, men de skal også fortælle dig, hvad de mener, at du har gjort. Du skal endvidere have at vide hvornår gerningen skulle være begået og eventuelt sammen med hvem.

  Du skal også have at vide, at du ikke har pligt til at udtale dig til politiet, og at du har ret til en forsvarsadvokat.

   

  I mange tilfælde tænker folk, at de sagtens kan blive afhørt, uden at have en forsvarsadvokat. Dette kan i mange tilfælde vise sig, ikke at være den bedste strategi. Ofte er den bedste strategi nemlig ikke at udtale sig indledningsvist. Men dette vil en erfaren forsvarsadvokat rådgive om i forhold til den konkrete sag.

  Anholdt?

  Hvis du  er anholdt, så har du krav på at få en forsvarsadvokat

  I tilfælde af at du bliver anholdt af politiet, har du ret til at kontakte en forsvarsadvokat. (Du har som hovedregel også krav på, at din familie eller dine nærmeste bliver kontaktet, og får at vide du er anholdt, og er i politiets varetægt.)

   

  Vores bistand som forsvarsadvokat.

  Som anholdt har du behov for hurtig bistand. Vi bistår i straffesager i det meste af landet, og sikrer dine rettigheder.

   

  Frit valg af forsvarsadvokat?

  Ja, der er frit valg af forsvarsadvokat. Ofte beskikkes der en beneficeret advokat i forbindelse med den første afhøring eller ved grundlovsforhøret. Selvom retten har beskikket en forsvarsadvokat, så har du som hovedregel ret til – til enhver tid – at skifte til en anden forsvarsadvokat efter dit eget ønske.

  Sådan får du os som forsvarsadvokater.
  I de tilfælde hvor du ikke selv har mulighed for at kontakte os, kan du gøre følgende:

  • Give meddelelsen til arrestforvareren (i praksis til personalet) i arresten om, at de skal meddele os at du ønsker os som forsvarsadvokat.
  • Bed arrestforvareren (i praksis til personalet) i arresten om, at de skal meddele retten om, at du ønsker os som forsvarsadvokat.
  • Skriv til din familie, at du ønsker at skifte til os som forsvarer, brevet vil kunne gives til os, hvorefter vi tager os af resten.
  • Er du underlagt brevkontrol, kan du udstede en fuldmagt til din familie med henblik på skift til os som forsvarsadvokat, herefter tager vi os af resten.

   

  Varetægtsfængslet?

  Hvis du er varetægtsfængslet

  Bliver du anholdt, så skal du senest 24 timer efter anholdelsen, stilles for en dommer i et såkaldt ”grundlovsforhør” Politiet vil forinden forsøge at afhøre dig.

  Du skal huske, at du ikke har pligt til at tale med politiet, ofte kan det være en fordel ikke at udtale sig.

   

  Bestemmer dommeren, at du skal varetægtsfængslet, så er her et par nyttige informationer:

  • Når politiet anholder dig, ved afhøringen, og i grundlovsforhøret skal du have at vide, hvad du er sigtet for.
  • Du skal også have at vide, at du har ret til en forsvarsadvokat.
  • Du har selv ret til at vælge, hvilken advokat du vil have. Ved grundlovsforhøret vil der altid være en advokat, men du har ret til at vælge en anden.
  • Hvis du ønsker os som forsvarsadvokater, kan du fortælle det til retten, politiet eller personalet i arresten.

   

  Varetægtsfængsling!

  Du kan højst varetægtsfængsles for 4 uger ad gangen, den kan dog løbende forlænges. Politiet skal naturligvis behandle din sag hurtigst muligt, men i realiteten er der ikke nogen tidsbegrænsning på, hvor lang tid du kan være varetægtsfængslet.

  En af opgaverne for en forsvarsadvokat er således også at presse på, så din sag bliver behandlet så hurtigt som muligt.

  Den tid du sidder varetægtsfængslet tæller med som afsonet tid, i en eventuel dom.

   

  Kontakt til advokat og din familie

  Bestemmer dommeren i grundlovsforhøret, at du skal fængsles, så har du krav på at ringe til din familie. Samtalens emner kan dog være begrænset, hvis du er underlagt kontrol. Under varetægtsfængslingen har du altid ret til at komme i kontakt med din forsvarsadvokat. Det nemmeste er at bede personalet i arresten om at ringe til advokaten.

  Forsvarsadvokaten har tavshedspligt, så der er ikke noget du ikke kan drøfte med denne.

   

  Så længe du sidder varetægtsfængslet har du ret til – inden for de fastsatte rammer – at modtage besøg af din familie. Disse besøg kan være med eller uden arrestens eller politiets tilstedeværelse. Det afhænger af hvad din sag handler om.

   

  Det koster ikke ekstra selv at vælge sin forsvarer:

  Omkostningerne til forsvarsadvokat betales i første omgang af det offentlige, og taksterne for advokaten når denne beskikkes er den samme, uanset hvem du vælger.

  “Gratis” advokat

  Når politiet fortæller dig, at du har ret til en advokat, fortæller de også, at du skal betale sagens omkostninger, hvis du bliver dømt. Det kan få nogle til at tro, at det er en god idé at udtale sig uden en advokat, for så kan man spare omkostningerne. Det er ikke fuldstændig korrekt.

  I første omgang betaler det offentlige sagens omkostninger- også advokatens salær.

  Hvis du frifindes, eller politiet frafalder sigtelsen, så vil staten betale regningen. Sagen vil således være uden omkostninger for dig.

  Dømmes du, så skal du betale sagens omkostninger.

  Ankesager

  Er du dømt i byretten, og er du ikke helt tilfreds med resultatet af retssagen, så har du mulighed for at anke dommen. Dette kan gøres direkte til dommeren i retslokalet, men ankemeddelelse kan også fremsættes til personalet i arrest eller fængsel eller til politiet.

  Din forsvarsadvokat kan også anke sagen hvis du ønsker det.

   

  Der er intet krav om, at man skal beholde den advokat, man havde i Byretten. Ønsker du således, at vi skal bistå dig i ankesagen ved Landsretten, så er du meget velkommen til at kontakte os.