Planlovgivning

Gratis og uforpligtende snak

Få det første møde og en vurdering af din plansag helt gratis hos Jensen Advokatfirma.

Ring på 7680 1690

Skriv på bj@bjsj.dk

 

Eller udfyld nedenstående formular:
Bjarne Skøtt Jensen

Bjarne Skøtt Jensen

E-mail: bj@bjsj.dk
Mobil: 20 45 61 04
Jesper Håkonsson

Jesper Håkonsson

E-mail: jh@bjsj.dk
Mobil: 20 45 55 85

Offentlige reguleringer har stadig større indvirkning på virksomhederne

Plan- og miljøretten er reglerne om regulering af faste ejendomme, dvs. de regler, som giver myndighederne adgang til at styre udviklingen i byerne og på landet og til at regulere private og erhvervsmæssige aktiviteter, som evt. kan påvirke miljøet.

 

 

Det er specialjura, som derfor kræver specialistbistand. Jensen Advokatfirma bistår såvel virksomheder som myndigheder, når det skal sikres, at den offentlige regulering ligger inden for lovens rammer.

Rådgivning og bistand i Planloven

Uagtet de gode intentioner i Planloven kan der opstå situationer, hvor en virksomhed kan komme i klemme – og følgerne kan være ganske markante. Derfor er det afgørende vigtigt, at du har de bedste juridiske kræfter på banen – og gerne INDEN et evt. problem opstår.

 

Er din virksomhed ramt – eller er der risiko for, den bliver det: Tag kontakt til os med det samme! Jo tidligere i forløbet, vi kan sætte ind, jo bedre resultater kan vi opnå for dig.

 

Er du i et byområde, er det afgørende vigtigt, at du ikke blot er med – men reelt er på forkant – med byudviklingsplaner og evt. kommende restriktioner.

 

Det samme gør sig gældende i landzoner, hvor der ofte er særligt problematiske forhold.