Patientklagenævnet

Kontakt nu

Få det første møde og en vurdering af din sag helt gratis hos Jensen Advokatfirma.

Ring på 7680 1690

 

Eller udfyld nedenstående formular:
  Hvordan klager man til Patientklagenævnet / Styrelsen for patientsikkerhed?

  Lovgivningen og arbejdsgangene vedrørende patienters klager over behandlinger i sundhedsvæsenet er desværre langt fra så overskuelig, som den burde være. Ofte vil du som – som pårørende eller patient – komme længere med din klage, hvis den er udformet juridisk korrekt, tager højde for alle regulativer og lovgivninger og er sammensat professionelt.

  Kender du:

  • Specialistreglen
  • Rimelighedsreglen
  • Apparaturreglen

  Det er blot et lille udsnit af, hvad der gør sig gældende, når en patientklage skal vurderes juridisk. Det er derfor, du med fordel kan få hjælp af os, der hver eneste dag arbejder med Patientombuddet / Patientstyrelsen.

  Vi kan søge retshjælp på dine vegne til at føre sagen, og det betyder, at det er forsikringen, der betaler omkostningerne!

  Store erstatninger

  Vi ser ofte erstatninger på flere hundredtusind kroner – og endda i millionklassen. De store erstatninger opnås, når du har professionel hjælp hele vejen gennem det komplicerede system – og det klarer vi for dig!

  Lad ikke kringlet jura komme mellem dig og det, der er ret og rimeligt: Få en vurdering af din sag af os!

   

  Det er gratis for dig at få din sag gennemgået af os! Første samtale koster absolut intet!

  Advokat Bjarne Jensen | Bjsj.dk

  Styrelsen for Patientsikkerhed

  Det kan være besværligt at finde rundt i, hvordan og hvorledes en klage over det danske sundhedsvæsen skal udformes. Du skal nemlig danse med et stort og tungt system, hvor der er et virvar af tidsfrister og paragraffer, som skal overholdes. Hos Jensen Advokatfirma kan vi hjælpe dig med at udforme en klage, som tager højde for alle disse elementer og dermed øge dine chancer betragteligt for, at din klage bliver godtaget.

  Men lad os først kaste et blik på, hvordan systemet er oprettet. På den måde kan du også få en fornemmelse af, hvad du er oppe imod.

  Historien om Patientklagenævnet, der blev til Styrelsen for Patientsikkerhed

  Patientklagenævnet var et klagenævn, der havde sit virke i en periode fra 1987-2011. Her kunne du få behandlet en klage, som havde at gøre med det danske sundhedsvæsen. Ideen med klagenævnet var at give den almindelige dansker adgang til en mulighed for at få hørt sin sag. Såfremt klageren fik medhold, kunne det enten føre til en påtale af den ansvarlige læge eller anden autoriseret person, eller der kunne blive rejst retslig tiltale. Det er i øvrigt vigtigt at være opmærksom på, at Patientklagenævnet ikke tog stilling til eventuelle krav om erstatning.

   

  I 2011 bliver Patientklagenævnet afløst af Patientombuddet – eller Patientstyrelsen. Her samlede man alle sager om klager, erstatninger og rapportering af utilsigtede hændelser, hvilket i og for sig betød, at den pågældende patient kun behøvede at henvende sig ét sted. Men 4 år senere – i 2015 – bliver Patientombuddet lagt sammen med Sundhedsstyrelsens tilsyn, autorisation og embedslægevirksomhed i det stadigt bestående Styrelsen for Patientsikkerhed.

   

  Som du kan se, har Patientklagenævnet haft en omtumlet tid de sidste år, og det kan være besværligt at finde rundt i, hvordan du skal gebærde dig, når du ønsker at finde ud af, om du har været udsat for en hændelse, der berettiger til kritik af sundhedssystemet, ligesom det er forbundet med besværligheder at regne ud, om du er i en situation, hvor du kan kræve erstatning.

   

  Hos Jensen Advokatfirma er vi eksperter i disse forhold og står altid klar til at hjælpe dig med at manøvrere rundt på dette område, så du står med de bedste kort på hånden.

  Styrelsen for Patientsikkerhed holder øje med sundhedsvæsenet

  Styrelsen for Patientsikkerhed – eller, som det måske er mere kendt som i offentligheden, Patientklagenævnet – er en styrelse, hvis primære formål er at holde øje med, om både det offentlige og det private sundhedssystem i Danmark følger gældende retningslinjer. Med andre ord er det Styrelsens opgave at føre tilsyn og hele tiden foretage en vurdering af, hvilke risici de danskere, som er i kontakt med sundhedsvæsnet, eventuelt løber.

   

  Men hvordan kan Styrelsen for Patientsikkerhed sørge for, at det sker tilfredsstillende? Det kan Styrelsen på baggrund af indkomne klager og egne risikoanalyser, og på samme tid følger Styrelsen for Patientsikkerhed med i de danske mediers omtale af de problematikker, der kan opstå i sundhedsvæsenet.

   

  Når Styrelsen for Patientsikkerhed ser sundhedsvæsenet nærmere efter i sømmene, laver de en slags tilsynsrapport, hvor det fremgår, om der er steder – i eksempelvis en lægeklinik –  hvor der er problematiske forhold eller ligefrem lovovertrædelser. Der er i det hele taget tale om et tungt bureaukratisk system, hvor der desværre kan være langt fra den fine tanke til den ædle handling.

  Få hjælp til klagen af Jensen Advokatfirma

  Hvis du er blevet udsat for en beklagelig hændelse i det danske sundhedssystem, og du føler, at det er din ret at blive hørt, kan du med fordel rette henvendelse til Jensen Advokatfirma. Vi kan hjælpe dig videre og sørge for at fremstille din sag på den bedste måde.

   

  Du kan klage over vidt forskellige ting, når du med vores hjælp retter henvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed, det tidligere Patientklagenævn. Da det for ganske almindelige danskere, som har været i kontakt med sundhedsvæsnet, kan være svært at afgøre, om du har en reel sag, anbefaler vi, at du kontakter os med henblik på en vurdering af netop din sag.

   

  På den måde er du langt bedre stillet og kan få al den hjælp, som du har brug. Måske er du endda i en situation, hvor du er syg eller på anden måde har lidt overlast, og så kan det være svært at finde overskud i hverdagen til også at prøve kræfter med en klage og de elementer, som efterfølgende kommer.

   

  Klagerne til Styrelsen for Patientsikkerhed kan antage mange forskellige former. Læs med her og bliv meget klogere på, hvad en klage kan bestå i. Hvis du stadig har spørgsmål, kan du naturligvis kontakte Jensen Advokatfirma og få yderligere vejledning.

   

  Hvad kan du klage over?

  Styrelsen for Patientsikkerhed eller Patientklagenævnet, som det tidligere hed, behandler din klage, hvis du mener, at du er blevet udsat for en forkert behandling, eller dine rettigheder som patient er blevet brudt. Det kan i mange tilfælde være svært at vurdere, om du faktisk er blevet udsat for det, som du hævder – og netop derfor er det en god idé at sørge for, at du får professionel bistand fra en advokat, som kan hjælpe dig.

   

  Du kan klage, hvis dine rettigheder som patient er blevet brudt

  Men lad os se nærmere på dine rettigheder som patient. Her kan det dreje sig om en mængde af varierende sager, men du kan blandt andet klage over følgende forhold:

  •     Hvis den maksimale ventetid for behandling af livstruende sygdomme ikke overholdes
  •     Hvis du ikke kan få aktindsigt i din journal
  •     Hvis du ikke bliver oplyst om muligheden for det frie sygehusvalg
  •     Hvis du ikke får befordringsgodtgørelse med hensyn til kørsel til og fra sygehuset

  I det hele taget skal du huske på, at du som patient har mange rettigheder. Og læg i øvrigt mærke til, at det faktisk er din region, som skal oplyse dig om eksempelvis det frie sygehusvalg. Styrelsen for Patientsikkerhed er nemlig indrettet således, at den også tager sig af ankesager fra kommuner og regioner.

   

  Også her kan det godt betale sig, at du allierer dig med en advokat fra Jensen Advokatfirma. Så er du sikker på, at din sag får den nødvendige opmærksomhed. Vi varetager nemlig alt det juridiske og administrative arbejde i forbindelse med sådan en sag, hvilket sparer dig for tid og kræfter.

  Du kan klage over selve behandlingen

  Men du kan naturligvis også klage til Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis du har oplevet en fejl i din behandling. Det kan for eksempel dreje sig om:

  •     Brud på tavshedspligt
  •     Manglende information om behandling
  •     Mangelfuld journalføring
  •     Og ikke mindst de undersøgelser og diagnoser, du har fået

  Igen kan det være svært at afgøre, om en journalføring er mangelfuld, eller om du har modtaget en forkert behandling.

   

  Hos Jensen Advokatfirma har vi stor erfaring med at danne os et overblik over disse sager og kan hurtigt afgøre, om du har sag, der holder vand eller ej. Det betyder, at du kan undgå et langt og opslidende sagsforløb, hvis du benytter dig af vores ekspertise og viden.

  Du kan klage, hvis der er anvendt unødvendig tvang

  Til sidst skal det også nævnes, at du kan klage til Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis du mener, at der er anvendt tvang over for en patient på et tidspunkt, hvor det ikke har været nødvendigt. Husk i øvrigt på, at klagen skal sendes til Det Psykiatriske Patientklagenævn, hvis den påståede tvang er sket i psykiatrien.

  Husk, at du også kan klage over regionens eller sygehusets beslutning

  Hvis du af den ene eller den anden grund er i kontakt med det danske sygehusvæsen, kan du opleve, at både sygehuset og din region træffer nogle afgørelser, som du ikke er enig i. Det kan dreje sig om tilskud til behandling hos praktiserende sundhedsperson eller måske tilskud til behandling i udlandet. Hvis din region eller dit sygehus træffer en beslutning, som du ikke er enig i, er det også Styrelsen for Patientsikkerhed, som skal vurdere klagen.

   

  Det betyder helt grundlæggende, at du både skal tage stilling til regionens og/eller sygehusets beslutning, ligesom du efterfølgende skal prøve kræfter med Styrelsen for Patientsikkerhed.

   

  Det koster mange kræfter og kræver megen tid. Hos Jensen Advokatfirma kan vi hjælpe dig med at bevare overblikket i en stresset periode af dit liv. Vi kan med andre ord tilbyde dig en ordning, hvor vi tager os af din sag fra start til slut.

  Sådan kan Jensen Advokatfirma hurtigt hjælpe dig

  Det er aldrig rart, når der opstår problemer med helbredet, og det er især en kilde til bekymring, når du på samme tid oplever fejl eller direkte ukorrekt behandling i det danske sygehusvæsen. Jensen Advokatfirma er en virksomhed, hvis advokater har meget stor indsigt i patientrettigheder og de konsekvenser, som eksempelvis en fejlbehandling skal have.

   

  Vi følger din sag helt til dørs og ser naturligvis også nærmere på dine muligheder for at få en erstatning. Her skal du nemlig også være opmærksom på, at der gælder en lang række af paragraffer og regler. Det er også et stort og vanskeligt administrativt arbejde, hvis du ikke før har stiftet bekendtskab med dette område.

   

  Kontakt Jensen Advokatfirma i dag og hør nærmere om dine muligheder for at få kvalificeret bistand, hvis du går med tanker om at indgive en klage til Styrelsen for Patientsikkerhed. Vi hjælper dig sikkert videre og sørger for, at sagen får de allerbedste rammer, hvilket til syvende og sidst vil gavne både din sag og ikke mindst dig. Efterfølgende kan vi snakke om, hvorvidt du skal søge erstatning.