Iværksætterselskab

Gratis og uforpligtende snak

Få det første møde og en vurdering af din erstatningssag helt gratis hos Jensen Advokatfirma.

Ring på 7680 1690

Skriv på bj@bjsj.dk

 

Eller udfyld nedenstående formular:
Bjarne Skøtt Jensen

Bjarne Skøtt Jensen

E-mail: bj@bjsj.dk
Mobil: 20 45 61 04
Jesper Håkonsson

Jesper Håkonsson

E-mail: jh@bjsj.dk
Mobil: 20 45 55 85

STIFTELSE / OPRETTELSE AF IVÆRKSÆTTERSELSKAB – IVS – FAST LAV PRIS PÅ 1.195 KR.

Det er nu muligt at stifte et anpartsselskab som et såkaldt iværksætterselskab (forkortes IVS) med en selskabskapital på 1 kr.

Iværksætterselskabet i korte træk:

  • Et iværksætterselskab kan stiftes med 1 kr i selskabskapital.
  • Selskabskapitalen kan efterfølgenede etableres ved, at der opspares 25 % af det årlige overskud som reserve.
  • Når der er opnået en selskabskapital på kr. 50.000, kan iværksætterselskabet omdannes til et traditionelt anpartsselskab, lligesom der kan udloddes udbytte til kapitalejerne.

Et iværksætterselskab svarer grundlæggende til et traditionelt anpartsselskab. Det vil sige, at du som ejer af et iværksætterselskab ikke hæfter personligt for selskabets forpligtelser, som du gør med eksempelvis en enkeltmandsvirksomhed (firma). Ledelsen i et iværksætterselskab har dog altid ansvaret for, at der til hver en tid er et forsvarligt kapitalgrundlag til at opfylde iværksætterselskabets løbende forpligtelser.

Et iværksætterselskab er omfattet af selskabslovens almindelige regler, der gælder for anpartsselskaber, ligesom årsregnskabslovens regler skal overholdes. Derudover kan der først udloddes udbytte, når selskabskapitalen og reserven samlet set udgør kr. 50.000.

Iværksætterselskab som holdingselskab?

Ja, det nye iværksætterselskab kan – helt som et traditionelt anpartsselskab – fungere som holdingsselskab. Et iværksætterselskab der skal fungere som holdingselskab kan stifte et andet iværksætterselskab som herefter bliver et driftsselskab. Den kapital der anvendes til at stifte holdingselskabet med (minimum 1 kr.) kan anvendes til at stifte driftsselskabet med. En af fordele der traditionelt er ved et holdingselskab er, at der skattefrit kan udloddes udbytte fra driftsselskabet til holdingselskabet. I et iværksætterselskab er der dog – som ovenfor anført – ikke mulighed for at udlodde udbytte til holdingselskabet før selskabskapitalen udgør minimum kr. 50.000. Den anden fordel ved et holdingselskab er, at du skattefrit kan sælge driftsselskabet. Denne fordel gælder også for iværksætterselskaber der fungerer som holdingselskaber.

Et iværksætterselskab kan som et traditionelt anpartsselskab fravælge revision, såfremt selskabet 2 regnskabsår i træk ikke overskrider 2 af følgende 3 grænser på balancedagen:

  • en balancesum på 4 mio. kr.
  • en nettoomsætning på 8 mio. kr. og
  • et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

Du kan læse mere om iværksætterselskab på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Du er meget velkommen til at kontakte os såfremt du ønsker at stifte et iværksætterselskab, eller du i øvrigt har spørgsmål vedrørende iværksætterselskaber. Du kan også læse mere om IvS her.