Tvangsfjernelser

Vi er eksperter i tvangsfjernelsessager

Gratis og uforpligtende snak

Få det første møde og en vurdering af din tvangsfjernelsessag helt gratis hos Jensen Advokatfirma.

Ring på 7628 0111

Skriv på bj@bjsj.dk

 

Eller udfyld nedenstående formular:

Bjarne Skøtt Jensen

Bjarne Skøtt Jensen

E-mail: bj@bjsj.dk
Mobil: 20 45 61 04
Jesper Håkonsson

Jesper Håkonsson

E-mail: jh@bjsj.dk
Mobil: 20 45 55 85

Gratis advokatbistand

For at sikre forældre og børns rettigheder i forbindelse med en tvangsanbringelse har både forældremyndighedsindehaver og børn som er fyldt 12 år ret til at være bistået af en advokat. Forvaltningen betaler udgiften til advokaten.

Kommunen har en forpligtigelse til at vejlede om ret til advokatbistand, og denne meddelelse gives ofte til forældrene i forbindelse med at Forvaltningen beslutter sig for at sagen skal indbringes for Børn- og Unge Udvalget.

Tvangsanbringelse udenfor hjemmet

En afgørelse om at tvangsanbringe et barn er et voldsomt indgreb i en familie. En sådan sag er meget alvorlig, og en tvangsanbringelse skal være sidste udvej. Forvaltningen skal således sørge for at alle andre muligheder er udtømt inden der skrides til til tvangsanbringelse. Vi ser som et led i vores sagsbehandling på, om Forvaltningen har overholdt disse forpligtelser.

 

Alle har ret til selv at vælge advokat.

Som din advokat taler vi din sag i Børn- og Unge udvalget, vi påser ligeledes, at dine rettigheder bliver overholdt, og vejleder om klagemuligheder, herunder muligheden for i sidste inde at indbringe sagen for domstolene.

Du vælger selv hvilken advokat, du  ønsker at bruge i forbindelse med en tvangsfjernelse. Du behøver ikke vælge en lokal advokat, men kan frit vælge. Vi fører mange sager omkring tvangsfjernelse i hele landet, og vi har stor erfaring med denne type sager.

SÅDAN HJÆLPER VI VED TVANGSFJERNELSE AF BØRN

Tvangsfjernelse af børn er en frygtelig oplevelse for alle parter. Står du midt i en sag om tvangsfjernelse af børn, eller er du i fare for at få tvangsfjernet dit barn, så kontakt os – Vi er advokater med speciale i sager om tvangsfjernelser af børn. Vi behandler sager i hele landet, ring eller mail på ovennævnte kontaktoplysninger hele døgnet.

Få gratis advokathjælp til forældre og børn i sager om tvangsfjernelse

Jeg hjælper i sager om tvangsfjernelse af børn over hele landet og har ført mange sager om tvangsfjernelse af børn ved kommuner, i Ankestyrelsen og i retten. Jeg kan være advokat for dig som forælder, der oplever at få tvangsfjernet dit barn og sikre dine rettigheder. Dit barn har også ret til gratis advokathjælp i en sag om tvangsfjernelse, hvis barnet er fyldt 12 år. Jeg kan være advokat for dit barn og sikre, at barnet bliver hørt og passet på gennem tvangsfjernelsessagen.