Forældremyndighed / bopæl

Gratis og uforpligtende snak

Få det første møde og en vurdering af din forældremyndighedssag helt gratis hos Jensen Advokatfirma.

Ring på 7628 0111

Skriv på bj@bjsj.dk

 

Eller udfyld nedenstående formular:
Jesper Håkonsson

Jesper Håkonsson

E-mail: jh@bjsj.dk
Mobil: 20 45 55 85
Sebastian Scheffmann

Sebastian Scheffmann

E-mail: ses@bjsj.dkMobil: 22 23 78 46
Sara Pommerencke

Sara Pommerencke

E-mail: sp@bjsj.dk
Mobil: 20 45 64 81

Skilsmisser, samlivsophør og børn

Når forældre med fælles børn flytter fra hinanden, skal der tages stilling til, hvor de fælles børn skal bo og hvor meget samvær der skal være med den forælder som ikke bliver bopælsforælder. I nogle tilfælde skal der også tages stilling til, om den fælles forældremyndighed skal fortsætte.

 

Spørgsmålet om forældremyndigheden er oftest ikke det, der giver de største konflikter når forældre flytter fra hinanden, det er efter vores opfattelse oftere spørgsmålet om børnenes bopæl og spørgsmålet om samvær.

Forældremyndighed

Den fælles forældremyndighed fortsætter stort set altid, også når forældrene ikke længere bor sammen.

Fælles forældremyndighed medfører, at forældrene skal være enige om vigtige beslutninger omkring barnets tilværelse. Der skal meget åbenlyse samarbejdsvanskeligheder til for at den fælles forældremyndighed i dag bliver ophævet. I praksis betyder dette, at samarbejdet mellem forældrene skal være så dårligt, at det er til skade for barnet.

I sager om forældremyndighed, er processen den samme som for sager om bopæl. Indledningsvis opstartes der en sag ved Familieretshuset (det tidligere Statsforvaltningen), som oversender sagen til Familieretten såfremt der ikke kan opnås enighed.

 

Vi fører mange forældremyndighedssager. Disse retssager er ofte dækket af fri proces.

Samvær

Et barn har ret til samvær med den forælder, hvor barnet ikke bor.

Det bedste for børn er utvivlsomt, at forældrene selv kan opnå aftale om samvær. Lader dette sig ikke gøre, kan man anmode Familieretshuset om at fastsætte samvær. Familieretshuset tager udgangspunkt i hvad der er bedst for barnet, ikke for forældrene. Det er altså barnets ret til samvær, og ikke forældrenes ret til samvær der bliver tilgodeset.

Vi deltager gerne i samværsmøder hos Familieretshuset, og vi har fast salær for dette. Familieretshusets afgørelser om samvær kan påklages til Familieretten som hører under domstolene.

 

Omkring samvær kan der opstå problemer eksempelvis med udlevering til og fra samvær. Sådanne sager kan – såfremt der foreligger en aftale, der kan fuldbyrdes – indbringes for Familieretten via www.minretssag.dk (tilsvarende sager som tidligere blev fuldbyrdet gennem Fogedretten)

 

Vi tilbyder rådgivning om dette, og bistår også i fuldbyrdelsessager ved Familieretten.

 

Barnets bopæl

Det bedste for børnene er altid når forældrene selv kan opnå enighed om hvor børnene skal bo. Vi tilbyder i den forbindelse at udarbejde en aftale indeholdende samværsaftale, som i sidste ende kan fuldbyrdes af Familieretten.

Såfremt forældrene ikke kan blive enige om, hos hvem af dem børnene skal bo, så opstartes der en bopælssag hos Familieretshuset. Opnår forældrene ikke enighed til mødet/møderne i Familieretshuset, så vil Familieretshuset oversende sagen til Familieretten, som så træffer afgørelse. Vi bistår i begge typer af sager, og vi har fast salær for møder i Familieretshuset, og retssager er ofte dækket af enten retshjælp eller fri proces.

Praktiske foranstaltninger og udgifter

Som udgangspunkt er den forælder der skal have samvær der afhenter barnet ved start af samvær og bopælsforælderen, som afhenter ved afslutning af samvær, det er selvfølgelig tilladt at indgå aftale om andet. Det er ligeledes udgangspunktet, at forældrene selv bærer deres egne udgifter til afhentning.

Familieretshuset kan i sidste ende træffe afgørelse udgifter i forbindelse med samvær, men gør erfaringsmæssigt sjældent dette.