Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring

Kontakt nu

Få det første møde og en vurdering af din sag helt gratis hos Jensen Advokatfirma.

Ring på 7680 1690

 

Eller udfyld nedenstående formular:
Advokat Bjarne Jensen | Bjsj.dk
  1. juli 2016 skiftede Arbejdsskadestyrelsen navn til Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring. Navneændringen har ikke nogen betydning for de funktioner, som Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring skal udfylde. Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring er en del af ATP og har som deres vigtigste opgave at træffe afgørelser efter arbejdsskadeloven. Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring behandler hvert år 60.000 henvendelser og har således hænderne fulde.

Hvis du skal til at indlede en erstatningssag, eller du måske allerede er gået i gang på egen hånd, men ikke længere kan overskue sagen, kan du rette henvendelse til Jensen Advokatfirma. Vi er et hold af særdeles kompetente erstatningsadvokater, som har stor ekspertise og praktisk viden inden for dette juridiske felt. Det betyder, at vi kan overtage din sag, hurtigt danne os et overblik over problematikken og dermed sørge for, at du får det bedste udbytte.

Hvad er en arbejdsskade?

Hvis du er kommet til skade i forbindelse med dit arbejde, skal der ske en anmeldelse af skaden til din arbejdsgivers forsikringsselskab eller til Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring. Det kan både dreje sig om, at du er kommet til skade i forbindelse med udførelsen af dit arbejde, eller du har pådraget dig en sygdom, som kan have noget med dit arbejde at gøre.

I første omgang er det din arbejdsgivers forsikringsselskab, som skal behandle sagen. Udgangspunktet er naturligvis, at forsikringsselskabet skal undersøge sagen til bunds, så alle forhold klarlægges. Det kan være en langvarig proces, og der kan opstå mange spørgsmål, som det kan være rart og formålstjenligt at have en ekspert til at hjælpe dig med. Her kan vi fra Jensen Advokatfirma hjælpe dig med at skabe klarhed over dine forhold og de muligheder, som du har.

Modtagelse af anmeldelse af arbejdsskade

Når arbejdsgivers forsikringsselskab modtager meddelelse om arbejdsskaden, vurderer de, om anmeldelsen skal sendes videre til Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring. Det afhænger i høj grad af omfanget og alvoren af arbejdsskaden. Mindre alvorlige arbejdsskader behandler arbejdsgivers forsikringsselskab selv. Hvis du ikke er enig i den vurdering, der her foretages, kan du få en advokat til at se nærmere på sagen.

I øvrigt skal du være opmærksom på, at Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring modtager anmeldelsen direkte, hvis det er din læge eller dig selv, som indberetter skaden. Herefter vil Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring indhente alle de oplysninger, som de finder nødvendige for at vurdere, om din sygdom har relation til dit arbejde. Det er et vanskeligt farvand at manøvrere i, og igen kan det bedst betale sig, at du allierer dig med en advokat fra Jensen Advokatfirma, som har den nødvendige indsigt i og erfaring med håndteringen af disse sager.

Du kan også frabede dig, at sagen behandles af Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring. Det kan du for eksempel gøre, hvis du ikke vil have, at de skal indhente oplysninger om dig, eller du ikke mener, at din skade er så alvorlig.

Husk altid at rådføre dig med en advokat, inden du frasiger dig retten til, at din sag prøves.

Er din arbejdsskade omfattet af loven?

Når din anmeldelse om en arbejdsskade skal vurderes, skal Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring allerførst finde ud af, om den pågældende skade er omfattet af loven. Og alt efter om du er blevet syg af dit arbejde, eller om du har fået en arbejdsskade, er der forskellige krav, førend skaden kan behandles i systemet.

Hvis vi først ser nærmere på de krav, der er i forhold til, at en ulykke kan få karakter af arbejdsskade, skal følgende forhold være opfyldt:

  •     Skaden skal være over den såkaldte minimumsgrænse. Det betyder for eksempel, at du ikke kan få erstatning, hvis du har smerter af ikke-kronisk karakter
  •     Ulykken eller skaden skal være sket i forbindelse med dit arbejde
  •     Skaden, du har pådraget dig, og de efterfølgende gener skal hænge sammen

Som du kan se, er der allerede her en del forhold, som du skal forholde dig til. For hvornår er smerter forbigående og ikke-kroniske – kan du ikke have kroniske smerter, som du ikke altid mærker? Og er det altid så let at bevise eller afvise en klar årsagssammenhæng mellem skade og smerter?

Din sygdom kan karakteriseres som en arbejdsskade under følgende omstændigheder:

  •     Hvis sygdommen står på Fortegnelsen over Erhvervssygdomme. Her kan eksempelvis være tale om støjbetinget hørenedsættelse, som kan indtræde, hvis du i flere år har været udsat for kraftig støj
  •     Ligeledes skal det kunne dokumenteres, at sygdommen uden tvivl har at gøre med det arbejde, som du har udført

Der er en lang række af sygdomme, som er listet op som erhvervssygdomme. Men derfor er det ikke sikkert, at netop din lidelse også står der.

Få hjælp af en advokat fra Jensen Advokatfirma, hvis du gerne vil sikre, dig, at din sag får den bedst mulige behandling. Vi er dine garanter for, at alle dele af sagen belyses så grundigt som muligt, hvilket er med til at optimere dine chancer for at opnå erstatning i sidste ende.

Kan du få økonomisk erstatning?

Hvis din arbejdsskadesag overlever den indledende sagsbehandling, og der faktisk træffes beslutning om, at du har en arbejdsskade, er næste skridt at finde ud af, hvor meget du kan få i erstatning – og om du i det hele taget er berettiget til økonomisk kompensation. Hvis dine gener er alvorlige nok, kan du få udbetalt et engangsbeløb. Men så skal du leve op til disse to punkter:

  •     Dine gener skal være permanente – altså af kronisk art
  •     Din méngrad skal være på minimum 5 %

Det er altså Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring, som skal foretage denne vurdering. Og her skal du lægge mærke til, at Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring opererer med et begreb, der handler om, at din tilstand skal være stabil, inden de træffer afgørelse om erstatning.

Men hvad vil det sige, at din tilstand er stabil?

Det betyder på forsikringssprog, at Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring udelukkende er interesseret i at betale dig så lidt som muligt. De ønsker nemlig at vente så lang tid som muligt med at udbetale en eventuel erstatning i håbet om, at du kan få det bedre. Først når de vurderer, at din tilstand er så god, som man kan håbe, at den kan blive, går de i gang med at finde ud af at udbetale dig penge.

Det betyder, at du kan blive efterladt i en situation, hvor du ikke ved, om du er købt eller solgt, selvom du allerede har fået anerkendt din skade som en arbejdsskade.

Hos Jensen Advokatfirma har vi stor erfaring med at hjælpe mennesker, der allerede har fået anerkendt en arbejdsskade, men endnu ikke erklæret stabile. Vi vil gøre vores ypperste for at sørge for, at din ventetid bliver så kort som muligt ved at rådføre os med eksperter og benytte gældende lovgivning til at få din sag til at gå hurtigere.

Vil du vente 13 måneder på en afgørelse?

Selve afgørelsen om din méngrad kan vare op til 13 måneder. Og det er altså efter, at du har modtaget en anerkendelse af, at du har en arbejdsskade. I den periode kan du blive indkaldt til forskellige undersøgelser, som du naturligvis skal møde op til.

Hos Jensen Advokatfirma kan vi hjælpe dig med at holde gang i din sag og rykke for svar, hvis der går for lang tid. Det kan være opslidende at være syg og selv sørge for disse ting.

Formålet med disse undersøgelser er netop at undersøge, hvor hårdt ramt du er. I det hele taget kan der på dette tidspunkt i behandlingen af din sag være en del kommunikation mellem sygehuse, læger og speciallæger, og det kan vise sig at være en god ide at inddrage en advokat, der kan hjælpe dig med at finde hoved og hale i systemet.

Vi kan naturligvis ikke bestemme over Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikrings måde at arbejde på, men vi kan søge at påvirke dem til at gøre arbejdet lidt hurtigere. Både af hensyn til dig og af hensyn til alle de andre mennesker, som venter på at komme igennem systemet.

Hvis du vil klage over afgørelsen

Både du og forsikringsselskabet kan klage over den endelige afgørelse. Sådan en klage behandles af Ankestyrelsen, og her er der igen et indviklet system, som du skal forholde dig til. Skulle du komme til at stå i en situation, hvor du ønsker at klage over en afgørelse, som Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring har truffet, bør du rette henvendelse til en advokat, som kan hjælpe dig med de videre foranstaltninger.

Ring eller skriv til Jensen Advokatfirma og lad os hjælpe dig

Det er sædvanligvis forbundet med vanskeligheder af både praktisk og forståelsesmæssig art at indgive en sag til Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring. Du kan komme ud for at skulle besvare spørgsmål eller tage stilling til emner og begreber, som du ikke føler dig tryg ved.

Hos Jensen Advokatfirma er vi et hold af erstatningsadvokater, der har meget stor erfaring med at føre den slags sager. Vi er bekendt med sagsgangen og kan sørge for, at din sag kommer så hurtigt gennem systemet som muligt.

Hos Jensen Advokatfirma er vi din chance for, at du både får anerkendt din arbejdsskade samt får den erstatning, som du har krav på. Skulle du vælge at anke Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikrings afgørelse, sørger vi også her for den videre behandling af sagen. Det er din sikkerhed for, at din sag behandles af kompetente mennesker med en unik indsigt i præcis din sag.